DEPARTAMENTE

 • Departamentul Electrochimie Aplicată
 • Departament Fizică Aplicată
 • Departament Analiză şi Caracterizare

COMPARTIMENTE

 • Compartiment Financiar-Contabil, Control Financiar, Administrativ
 • Compartiment Juridic
 • Compartiment Audit
 • Compartiment Resurse Umane
 • Compartiment Management Proiecte
 • Compartiment Relaţii Publice, Mass-Media, Diseminare Informaţii
 • Compartiment Achiziţii Publice, Marketing
 • Compartiment Asigurarea Calităţii
 • Compartiment Transfer Tehnologic
 • Compartiment Proprietate Industrială
 • Compartiment Microproducţie

LABORATOARE

 • Laborator Electrochimie şi Tehnologii Electrochimice
 • Laborator Tehnologii de Protecţia Mediului
 • Laborator Energii Regenerabile
 • Laborator Bioelectrochimie
 • Laborator Teoria Corpului Solid
 • Laborator Sinteze Nanomateriale
 • Laborator Sinteze Materiale Cristaline
 • Laborator Sinteze Nanocompozite şi Filme Subţiri
 • Laborator Cromatografie
 • Laborator Analize Electrochimice
 • Laborator Spectroscopie de Absorbţie Atomică
 • Laborator Coroziune
 • Laborator Spectroscopie Fotonică
 • Laborator Spectrometrie de Masă
 • Laborator Microscopie Optică şi Electronică
 • Laborator Difracţie de Raze X
 • Laborator PATLAB Bucureşti