DEPARTAMENTE

 • DEPARTAMENT ENERGII REGENERABILE ȘI ELECTROCHIMIE
 • DEPARTAMENT FIZICA MATERIEI CONDENSATE
 • DEPARTAMENT SINTEZE ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE

COMPARTIMENTE

 • COMPARTIMENT AUDIT ȘI CONTROL FINANCIAR
 • COMPARTIMENT JURIDIC
 • COMPARTIMENT RESURSE UMANE
 • COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE
 • COMPARTIMENT FORMARE/INSTRUIRE MULTIDISCIPLINARĂ
 • COMPARTIMENT MODELE DEMONSTRATIVE ȘI MICROPILOȚI PRODUCTIVI
 • COMPARTIMENT PROPRIETATE INDUSTRIALĂ / MARKETING
 • COMPARTIMENT TRANSFER TEHNOLOGIC
 • COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂŢII
 • COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
 • COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE, MASS-MEDIA, DISEMINARE INFORMAŢII
 • COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV

LABORATOARE

 • LABORATOR ENERGII REGENERABILE 1 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
 • LABORATOR ENERGII REGENERABILE 2 DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, SINTEZE, MICROPRODUCȚIE
 • LABORATOR TEHNOLOGIE HIDROTERMALĂ
 • LABORATOR DE MICRO ȘI NANO MATERIALE AVANSATE
 • LABORATOR OBȚINERE ȘI CARACTERIZARE EXTRACTE NATURALE
 • LABORATOR DE TEHNOLOGII ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE