2022

40N/2019 Tehnologii nepoluante si inovative pentru sanatate, protectia mediului si eficienta energetica / TINSME Cod: PN 19 22
Director de program: Dr.ing. Ionel BALCU

PN 19 22 01 01 Tehnologii avansate pentru materiale dedicate sectoarelor energetice
Responsabil proiect: Dr.ing. Flaviu FRIGURA ILIASA

PN 19 22 01 02 Grafentronică cu electrochimie cuantică de spin
Responsabil proiect: Dr.habil. Mihai V. PUTZ

PN 19 22 01 03 Tehnologii inovative de obtinere de dispozitive integrate de generare si stocare de energie electrica
Responsabil proiect: Dr. Marinela MICLĂU

PN 19 22 02 01 Nanotehnologii inovative pentru obtinerea de materiale hibride avansate cu aplicatii in protectia mediului
Responsabil proiect: Dr. Paula SFÎRLOAGĂ

PN 19 22 03 01 Complecși de incluziune supramoleculară a unor compuși naturali și de sinteză cu aplicații în sănătate
Responsabil proiect: Dr.ing. Mariana ȘTEFĂNUȚ

PN 19 22 04 01 Noi tehnologii aplicate in dezvoltarea unor dispozitive de tip senzor pentru monitorizarea mediului
Responsabil proiect: Dr. Carmen LAZĂU