TEHNOLOGII ELABORATE

Au fost elaborate următoarele tehnologii, produse, servicii:

 • Obţinerea cuprului de înaltă puritate din deşeuri solide;
 • Obţinerea fericianurii de potasiu în reactoare cu densităţi de curent asimetrice;
 • Modernizarea reperelor uzate de cupru prin depunere electrochimică;
 • Obţinerea electrozilor cu dimensiuni stabile – ADS;
 • Transformări electrochimice în clasa unor terpenoide şi a altor compuşi naturali;
 • Obţinerea bioxidului de plumb pe suport de grafit sau titan;
 • Recuperarea cuprului şi aluminiului din catalizatori uzaţi;
 • Obţinerea permanganatului de potasiu în reactoare cu densităţi de curent asimetrice;
 • Regenerarea contactoarelor;
 • Obţinerea cloratului şi a percloratului de potasiu pe electrozi de bioxid de plumb depus pe suport de grafit sau titan;
 • Recuperarea cuprului din deşeuri;
 • Recuperarea argintului şi cuprului din soluţii uzate;
 • Repere refractare pentru construcţii;
 • Dezinfecţia apelor uzate cu hipoclorit de sodiu.