DIRECTII DE CERCETARE

Activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă este orientată spre următoarele direcţii de cercetare:

1. Protecţia mediului prin metode electrochimice:
abordarea unor metode moderne de monitorizare, de prevenire şi de eliminare a poluării mediului;

2. Aspecte energetice ale sistemelor electrochimice:
dezvoltarea unui compartiment care să se specializeze în domeniul energetic al electrochimiei, cu accent pe reducerea consumurilor energetice şi rentabilizarea proceselor electrochimice;

3. Tehnologii electrochimice moderne:
teoria reactoarelor electrochimice, care reuneşte discipline ştiinţifice şi inginereşti cum ar fi electrochimia, chimia-fizică, ingineria fenomenelor de transport de masă şi căldură, modelarea matematică şi optimizarea, cinetică chimică.