Denumire: Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TIM SCIENCE PARK
Denumire prescurtată: PST „TSP”
Adresă sediu: Str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu, nr.144, 300569, TIMIŞOARA, ROMÂNIA
Telefon: +40 256 222119 / Fax:+40 256 201382
E-mail (click pt utilizare): TimScinecePark
Director: Dr.Ing. Marius Constantin MIRICA

MEMBRII FONDATORI AI PARCULUI ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC TIM SCIENCE PARK TIMIŞOARA

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ – INCDEMC – TIMIŞOARA
 • FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI” – UNIVERSITATEA „IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA
 • UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD
 • SC CENTRUL DE CERCETĂRI TEHNOLOGICE „NIDE” SRL
 • CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ TIMIŞOARA
 • SC ELBA SA
 • SC AMBASADOR PLUS SRL
 • SC OLTMIRBAN COMP. SRL
 • SC TITUS SRL
 • SC REFRACTIM SRL
 • CS I dr.ing. Nicolae MIRICA – persoană fizică
 • Prof.dr.ec.ing. Dumitru ŢUCU – persoană fizică
 • Prof.dr.ing. Dumitru MNERIE – persoană fizică
 • Prof.dr.ec.ing. Titus SLAVICI – persoană fizică
 • CS III dr.ing. Marius Constantin MIRICA – persoană fizică

Domenii de activitate:

 • chimie, electrochimie, protecţia mediului;
 • fizică, sudură;
 • calculatoare, conducerea automată a sistemelor tehnologice;
 • ştiinţe economice, marketing;
 • alte domenii, în funcţie de eventualele necesităţi.

Proiecte abodate:

 • Transferul unor tehnologii recuperative şi de protecţie a mediului
 • Transferul tehnologiei de încălzire/uscare în câmp fotonic cu separare de medii

Obiective:

 • dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional
 • transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi
 • valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării româneşti
 • incubarea/asistarea agenţilor economici interesaţi, microproducţie
 • oferirea unor servicii de consultanţă (tehnică, de proiectare, financiar-contabilă, juridică, de auditare, publicitate, studii/evaluări/expertize, IT)
 • stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale în domeniile cercetării şi învăţământului superior
 • crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate
 • activităţi de învăţământ, formare şi reconversie profesională
 • formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare
 • integrarea studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în mediul socio-economic
 • orientarea universităţilor acreditate şi a unităţilor de cercetare spre mediul economic şi social
 • stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor
 • atragerea de fonduri în învăţământ şi cercetare
 • atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic
 • organizarea de manifestări cu caracter ştiinţific (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, workshop-uri etc.) sau cu caracter expoziţional
 • editarea de materiale cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic şi de informare