DEPARTAMENT ANALIZĂ ŞI CARACTERIZARE

DEPARTAMENT ELECTROCHIMIE APLICATĂ

DEPARTAMENT FIZICĂ APLICATĂ

LABORATOR ELECTROCHIMIE PATLAB BUCUREȘTI

LABORATOARE

Laborator Electrochimie şi Tehnologii Electrochimice
Laborator Tehnologii de Protecţia Mediului
Laborator Energii Regenerabile
Laborator Bioelectrochimie
Laborator Teoria Corpului Solid
Laborator Sinteze Nanomateriale
Laborator Sinteze Materiale Cristaline
Laborator Sinteze Nanocompozite şi Filme Subţiri
Laborator Cromatografie
Laborator Analize Electrochimice
Laborator Spectroscopie de Absorbţie Atomică
Laborator Coroziune
Laborator Spectroscopie Fotonică
Laborator Spectrometrie de Masă
Laborator Microscopie Optică şi Electronică
Laborator Difracţie de Raze X
Laborator de Electrochimie PATLAB Bucureşti