DERE

DEPARTAMENT ENERGII REGENERABILE ȘI ELECTROCHIMIE

DSEC

DEPARTAMENT SINTEZE ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE

DFMC

DEPARTAMENT FIZICA MATERIEI CONDENSATE

LABORATOR ELECTROCHIMIE PATLAB BUCUREȘTI

LABORATOARE

LABORATOR DE ELECTROCHIMIE SI PATLAB BUCUREŞTI
LABORATOR ENERGII REGENERABILE 1 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
LABORATOR ENERGII REGENERABILE 2 DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, SINTEZE, MICROPRODUCȚIE
LABORATOR TEHNOLOGIE HIDROTERMALĂ
LABORATOR DE MICRO ȘI NANO MATERIALE AVANSATE
LABORATOR OBȚINERE ȘI CARACTERIZARE EXTRACTE NATURALE
LABORATOR DE TEHNOLOGII ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE