DEPARTAMENT ENERGII REGENERABILE ȘI ELECTROCHIMIE

DEPARTAMENT SINTEZE ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE

DEPARTAMENT FIZICA MATERIEI CONDENSATE

LABORATOR ELECTROCHIMIE PATLAB BUCUREȘTI

LABORATOARE

LABORATOR DE ELECTROCHIMIE SI PATLAB BUCUREŞTI
LABORATOR ENERGII REGENERABILE 1 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
LABORATOR ENERGII REGENERABILE 2 DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ, SINTEZE, MICROPRODUCȚIE
LABORATOR TEHNOLOGIE HIDROTERMALĂ
LABORATOR DE MICRO ȘI NANO MATERIALE AVANSATE
LABORATOR OBȚINERE ȘI CARACTERIZARE EXTRACTE NATURALE
LABORATOR DE TEHNOLOGII ELECTROCHIMICE ȘI CHIMICE