CONTRIBUŢII LA ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA MATERIALELOR, TEHNICILOR ŞI TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN DOMENIILE ENERGIEI, MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII – MTTEMS

Obiectiv 1 – APLICAŢII ÎN SĂNĂTATE ŞI BIOLOGIE

1. PN 09 34 01 01 – Obtinerea si caracterizarea de nanocristale Fe2O3 pentru aplicatii fotoelectrochimice si biologice

Responsabil: ACS Fiz. Ioan MIHAILA CHIRITA

ETAPA I. Studii bibliografice privind obtinerea nanocristalelor de Fe2O3 si descrierea proprietatilor fizico-chimice, proiectarea metodelor de sinteza a nanopariculelor de Fe2O3 si adaptareea instalatiilor de sinteza
ETAPA II. Experimente privind sinteza de nanoparicule de Fe2O3 prin metode alternative

Rezultate estimate:

Baza de date tehnico-stiintifice care contine informatii la zi asupra domeniului abordat, echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale si aplicative privind obtinerea unor noi materiale nanodimensionale cu proprietati fotoelectrochimic si biologic active, metode noi sau imbunatatite de obtinere de noi materiale, studii de specialitate in domeniul aplicatiilor nanoparticolelor in domeniile vizat;
noi proiecte de cercetare-dezvoltare in cadrul planului national sau programe ale UE, bazat pe rezultatele stiintifice pozitive obtinute,
participare la retele de cercetare interne si internationale.

2. PN 09 34 01 02 – Studiu privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a suportilor oxidici nanostructurati cu aplicatii in biosenzoristica

Responsabil: CS fiz. Iasmina MIRON

ETAPA I. Studiu de documentare privind metodele de obtinere si caracterizare a unor clase de materiale nanocristaline si aplicatiile biosenzorilor
ETAPA II. Adaptarea instalatiilor experimentale, proiectarea metodelor si obtinerea nanomaterialelor oxidice

Rezultate estimate:

Obtinerea prin metoda neconvectionala (metoda hidrotermala in camp ultrasonic) a nanocristalelor oxidice cu proprietati morfo-structurale controlate (noutate pe plan national si international), testarea materialelor obtinute in biosenzori amperometrici si demonstrarea functionalitatii (noutate pe plan national);
baza de date;
echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale privind obtinerea unor noi materiale nanodimensionale oxidice avansate cu aplicatii in biosenzoristica,
metode noi sau imbunatatite de obtinere de noi materiale

3. PN 09 34 01 03 – Sinteze electroorganice mediate cu obţinere de compuşi utilizaţi în industria farmaceutică

Responsabil: CS III Ing. Dan ROSU

ETAPA I. Actualizarea cunoştiinţelor referitoare la sintezele electroorganice mediate.

Rezultate estimate:

realizarea unor studii referitoare la posibilitaţile de utilizare a sintezelor electroorganice mediate pentru obţinerea unor compuşi care pot fi utilizaţi în industria medicamentelor;
elaborarea unor studii referitoare la posibilitatea producerii la scară industrială a compuşilor farmaceutici de sinteză electrochimică;
studii referitoare la influenţa mişcarii relative electrod-electrolit;
studii referitoare la utilizarea electrodului disc rotativ;
publicarea unor lucrări în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate

4. PN 09 34 01 04 – Senzori si biosenzori pentru analiza farmaceutica si clinica

Responsabil: CS I Dr.Chim. Raluca VAN STADEN

ETAPA I. Studii referitoare la utilizarea senzorilor electrochimici si optici in analiza farmaceutica si clinica

Rezultate estimate:

Vor fi construiti senzori si biosenzori electrochimici bazati pe noi materiale electroactive (e.g., fulerene) si biologice (noi enzime si anticorpi) pentru analiza farmaceutica si clinica;
Va fi pusa la punct o tehnologie de producere a senzorilor si biosenzorilor bazati pe fulerene si enzime modificate;
Patentarea senzorilor,
publicarea in reviste ISI, comunicari orale la diferite conferinte nationale si internationale precum si prezentarea rezultatelor obtinute direct beneficiarilor din industria farmaceutica si din domeniul clinic

5. PN 09 34 01 05 – Studiu de obtinere, caracterizare fizico-chimica si aplicatii ale biomaterialelor poliuretanice in medicina

Responsabil: CS Dr.Fiz. Alexandra IOITESCU

ETAPA I. Actualizarea datelor stiintifice privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a materialelor poliuretanice

Rezultate estimate:

Baza de date tehnico-stiintifice – contine informatii la zi asupra domeniului abordat, echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale privind obtinerea unor noi materiale biocompatibile avansate cu aplicatii in medicina si sanatate,
metode noi sau imbunatatite de obtinere de materiale,
noi proiecte de cercetare-dezvoltare in cadrul planului national sau programe ale UE, bazat pe rezultatele stiintifice obtinute

Obiectiv 2 – APLICAŢII PENTRU SISTEME ENERGETICE REGENERABILE

6. PN 09 34 02 01 – Dezvoltarea de celule solare pe baza de calcopirite

Responsabil: CS III Dr.Fiz. Terezia NYARI

ETAPA I. Studii de documentare privind metodele de obtinere a heterojonctiunilor semiconductor tip n (oxidic)/ semiconductor tip p (calcopiritic).
ETAPA II. Obtinerea si caracterizarea de nanocristale semiconductoare calcopiritice prin metode hidrotermale/solvotermale.

Rezultate estimate:

Baza de date tehnico-stiintifice – contine informatii la zi asupra domeniului abordat ;
obtinerea unor heterojonctiuni semiconductor tip n oxidic)/semiconductor tip p (calcopiritic), care va permite realizarea de celule solare pe baza de calcopirite utilizand arhitecturi si metode de fabricatie inovative ;
echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale privind depunerea de pelicule subtiri pe diferite suporturi utilizand metoda hidrotermala / solvotermala si spray-piroliza;
noi materiale, cu proprietati noi sau imbunatatite ;- noi proiecte de cercetare-dezvoltare in cadrul planului national (PN II) sau programe ale UE, bazat pe rezultatele stiintifice obtinute

7. PN 09 34 02 02 – Studii privind sinteza si caracterizarea de compusi binari pe baza de SnTe cu proprietati termoelectrice avansate

Responsabil: CS Fiz. Paula SFÂRLOAGĂ

ETAPA I. Studiu de documentare privind metodele de obtinere si aplicatiile nanocristalelor de SnTe. Studii si analize comparative.
ETAPA II. Proiectarea metodelor de obtinere a nanomaterialelor de SnTe. Adaptarea instalatiilor experimentale si realizarea de sinteze.

Rezultate estimate:

Baza de date tehnico-stiintifice – contine informatii la zi asupra domeniului abordat, echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale privind obtinerea unor noi materiale nanodimensionale avansate cu proprietati termoelectrice cu aplicatii in energetica, metode noi sau imbunatatite de obtinere de noi materiale, noi proiecte de cercetare-dezvoltare in cadrul planului national sau programe ale UE, bazat pe rezultatele stiintifice obtinute.

8. PN 09 34 02 03 – Noi oxizi ai metalelor de tranzitie obtinuti prin metoda hidrotermala/hidrotermala in camp ultrasonic; materiale termoelectrice avansate

Responsabil: CS Fiz. Liviu MOCANU

ETAPA I. Studiul oxizilor complecsi ai metalelor de tranzitie, evaluarea „the state of art” in domeniul tehnologiilor de obtinere si a aplicatiilor termoelectrice.
ETAPA II. Proiectarea tehnicilor de laborator, hidrotermal si hidrotermal in camp ultrasonic si obtinerea materialelor policristaline (de dimensini nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr)

Rezultate estimate:

Studiu bibliografic al oxizilor complecsi ai metalelor de tranzitie, evaluarea „the state of art” in domeniul tehnologiilor de obtinere si a aplicatiilor termoelectrice;
Proiecte de tehnologii de laborator pentru obtinerea materialelor policristaline (de dimensioni nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr) prin metoda hidrotermala si hidrotermala in camp ultrasonic.
Noi materiale policristaline (de dimensioni nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr).
Tehnologia hidrotermala si hidrotermala in camp ultrasonic de obtinere a materialelor policristaline (de dimensiuni nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr). •
Model exeprimental pentru materiale policristaline (de dimensioni nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr); R6. Noi materiale termoelectrice propuse

Obiectiv 3 – APLICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – TEHNOLOGII CURATE

9. PN 09 34 03 01 – Obtinerea de nanocristale semiconductoare (WO3, TiO2 dopat) active fotocataliotic in lumina vizibila prin metoda hidrotermala asistata ultrasonic combinata cu incalzirea in microunde

Responsabil: CS Fiz. Marian NIŢU

ETAPA I. Documentare asupra precursorilor si procedeelor potrivite de obtinere a nanocristalelor de TiO2 si WO3 prin metoda hidrotermala. Studiu teoretic si experimental asupra efectului dopantilor ioni metalici introdusi in reteaua cristalina a TiO2
ETAPA II. Proiectarea si elaborarea tehnicilor de laborator, hidrotermal, hidrotermal in camp de microunde si hidrotermal in camp ultraacustic cu incalzire simultana in camp de microunde.

Rezultate estimate:

Proiecte pentru tehnologie hidrotermal combinat in camp ultraacustic si in camp de microunde pentru obtinerea materialelor nanostructurate de TiO, dopate si nedopate si WO3,
raport de cercetare,
materiale nanostructurate de tip TiO2 si WO3,
tehnologie eficienta de sinteza a nanocristalelor de TiO2 dopat si WO3 prin metoda combinata hidrotermal cu camp ultrasonic si incalzire in camp de microunde, loturi materiale,
lucrari stiintifice, proiecte de cercetare, propunere proiect national

10. PN 09 34 03 02 – Studii asupra obtinerii hidrotermale a monocristalelor piezoelectrice de ZnO

Responsabil: CS Ing. Raul BUCUR

ETAPA I. Studiu bibliografic si actualizarea datelor stiintifice privind obtinerea si caracterizarea pulberilor si a monocristalelor de ZnO. Proiectare metode si tehnici experimentale.
ETAPA II. Elaborarea de metode si tehnici de sinteza a pulberilor monocristaline de ZnO prin metoda hidrotermala la presiuni si temperaturi mari.

Rezultate estimate:

Studii asupra obtinerii hidrotermale a monocristalelor piezoelectrice de ZnO

11. PN 09 34 03 03 – Caracterizarea comparativă a depunerilor obţinute prin diferite metode de intensificare a transferului de masă la electrod

Responsabil: CS III Ing. Mirela IORGA

ETAPA I. Electrodepunerea ionilor metalici din soluţii – consideraţii teoretice

Rezultate estimate:

trecerea în revistă a principalelor consideraţii teoretice referitoare la procesul de electrodepunere a ionilor metalici din soluţii;
studiul şi caracterizarea mecanismului procesului de electrodepunere;
nucleaţia şi creşterea cristalelor din reţeaua metalului;
stabilirea principalelor modalităţi de intensificare a transportului de masă;
caracterizarea structurii şi proprietăţilor stratului depus, în condiţii de intensificare a transportului de masă prin diferite metode;
efectul diferiţilor factori asupra calităţii depunerii catodice a metalelor;
elaborarea/publicarea unor lucrari ştiinţifice, participarea la manifestări ştiinţifice

12. PN 09 34 03 04 – Contribuţii la recuperarea fierului din cenuşa de termocentrala cu aplicatii în utilizarea magnetitei în reţinerea/îndepărtarea arsenului şi a compuşilor săi din ape potabile şi reziduale

Responsabil: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

ETAPA I. Studiul posibilitatilor de separare a fierului si compusilor sai din cenusa de electrofiltru
ETAPA II. Elaborarea tehnologiei de laborator pentru separarea fierului si a compusilor sai din cenusa de electrofiltru

Rezultate estimate:

Se vor stabili condiţiile optime pentru: separarea fierului si a compusilor săi din cenusa de electrofiltru; obţinerea magnetitei din compuşi recuperaţi prin metoda cea mai avantajoasa din punct de vedere al impactului asupra mediului inconjurator dar si cea mai avantajoasa economic; reţinerea arsenului pe magnetită (dimensiuni, camp magnetic);
se vor stabili metodele şi tehnicile de analiză necesare pentru urmărirea şi controlul fiecarei etape a procesului;
se vor elabora şi omologa tehnologiile de laborator şi se vor breveta unele rezultate.

13. PN 09 34 03 05 – Posibilitati si metode pentru recuperarea metalelor Au, Ag, Cu din sisteme electrice si electronice

Responsabil: CS II Dr.Ing. Mariana ŞTEFĂNUŢ

ETAPA I. Aspecte teoretice privind recuperarea şi posibilităţile de utilizare ale metalelor Au, Ag, Cu din sisteme electronice si electrotehnice.

Rezultate estimate:

realizarea unui studiu al literaturii de specialitate cu accent pe ultimele noutăţi în domeniu;
consolidarea colectivului specializat pe probleme de electroliză/electrodepuneri;
protejarea resurselor umane şi materiale existente;
analiza metalelor grele şi a altor categorii de poluanţi, prelucrarea metalelor prin metode electrochimice;
cooptarea de noi membri, tineri cercetători şi colaboratori din cadrul Universitatii „Politehnica” Timisoara, Facultatea de Chimie si Ingineria Mediului, precum si de la alte institute interesate;
promovarea educaţiei interdisciplinare, a transferului tehnologic şi a inovării

Obiectiv 4 – METODE FIZICE ŞI CHIMICE DE ANALIZĂ ŞI CARACTERIZARE

14. PN 09 34 04 01 – Sinteza si caracterizarea unor salicilamide o-substituite – noi compusi potential biologic activi

Responsabil: CS Dr.Ing. Ioana IENAŞCU

ETAPA I. Studii bibliografice privind sinteza, modalitatile de caracterizare, precum si proprietatile fizico-chimice si biologice ale derivatilor O-substituiti ai salicilamidei

Rezultate estimate:

baza de date tehnico-stiintifice care contine informatii la zi asupra domeniului abordat, echipamente noi, tehnici modernizate pentru abordarea unor cercetari fundamentale privind obtinerea unor noi compusi cu proprietati biologic active, metode noi sau imbunatatite de obtinere de noi potentiale medicamente

15. PN 09 34 04 02 – Tehnici şi metode electrochimice moderne de determinare a vitezei de coroziune pentru diferite tratamente aplicate suprafeţelor metalice

Responsabil: Ing. Iuliana POPA

ETAPA I. Studii asupra fenomenului de coroziune şi a metodelor de testare metalelor tratate.

Rezultate estimate:

realizarea unor studii asupra proceselor de coroziune şi a metodelor de generare a filmelor de pasivare pe suprafeţe metalice de OLC;
realizarea unor studii referitoare la metodele clasice şi moderne electrochimice de testare a acestor pelicule;
realizarea unor studii de laborator privitoare la evaluarea comportamentului în mediul coroziv a OLC tratat cu filme de fosfaţi şi de polianilină precum şi predicţia vitezei de coroziune a acestora;
publicarea unor lucrări în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate