Titlul complet al proiectului:

BIOCOMBUSTIBILI OBTINUTI PRIN VALORIFICAREA DESEURILOR CELULOZICE INTR-UN SISTEM INTEGRAT CHIMICO-ENZIMATIC

Numar proiect PN II nr. 21077/14.09.2007

Acronimul proiectului: BIOETAENERGIE

Acces zona privata

Rezumatul proiectului

Cresterea competitivitatii economice bazata pe cunoastere si utilizarea resurselor regenerabile este unul din principalele obiective ale Uniunii Europene. Obtinerea bioetanolului din materii prime celulozice, desi mult studiata, ramane o problema complexa datorita diversitatii materiei prime si dificultatilor de a stabili si optimiza parametrii fiecarei etape. In conditiile in care obtinerea prin inginerie genetica a unor microorganisme ce poseda tot echipamentul enzimatic pentru transformarea celulozei in etanol intr-o singura etapa este inca in faza de cercetare fundamentala si pe plan mondial, acest proiect urmareste valorificarea resurselor de biomasa pentru obtinerea de bioetanol printr-o combinatie optima de etape chimice si enzimatice.

Obiectivele proiectului sunt realizarea si testarea de echipamente de laborator pentru pretratamentul diferitelor sorturi celulozice ca materie prima ce pot fi hidrolizate cu eficienta maxima; combinarea pretratamentului cu hidroliza chimica a celulozelor intr-o singura etapa; studiul procesului de hidroliza enzimatica in corelare cu natura materiei prime si elaborarea unei tehnologii de scindare in zaharuri fermentescibile folosind cele mai performante enzime (Novozyme, Genencor) comercializate pe plan mondial; imobilizarea enzimelor pentru refolosirea lor; studiul in bioreactor a fermentatiei zaharurilor provenite din celuloza in alcool etilic si stabilirea conditiilor optime de transformare atat a hexozelor cat si pentozelor; studiul posibilitatilor de a efectua concomitent hidroliza enzimatica si fermentatia, realizandu-se un efect sinergetic pentru aceste procese si minimizand efectele de inhibitie; obtinerea si caracterizarea de combustibili ecologici care se pot obtine pornind de la etanol (etil-tertbutil eter); realizarea pilei de combustie pe bioetanol.

Obiecticele generale si rezultatele estimate obtinute

Obiectul general al acestui proiectul urmareste dezvoltarea unei tehnologi de valorificare a resurselor regenerabile cu obtinerea de combustibili ecologici pe baza de bioetanol si realizarea pilei de combustie pe bioetanol prin realizarea unei colaborari intre INCEMC Timisoara – unitate de CDI, UPT – unitate de invatamânt superior cu traditie in activitatea de cercetare-dezvoltare si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, – unitate de invatamânt superior cu traditie in activitatea de cercetare-dezvoltare.

O data cu dezvoltarea tehnologiei de valorificare a resurselor regenerabile se va putea breveta iar aplicabilitatea acesteia este imediata.In cadrul participarii la manifestari in domeniu (in special in cazul targurilor si expozitiilor) se va urmari identificarea agentilor economici interesati de aceste tehnologii de valorificare a resurselor regenerabile. De asemenea, un rol important in identificarea agentilor economici interesati il va juca si Parcul Stiintific si Tehnologic TIM SCIENCE PARK Timisoara, al carui membru fondator este coordonatorul proiectului.

Institutia coordonatoare:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU

ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ TIMIŞOARA

300569 Aurel Păunescu Podeanu 144, Timişoara, Timiş, România

Tel./Fax: +40 256-222.119 /+40 256-201.382     

www.incemc.ro

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA

Componenta consortiului

Partener 1: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Partener 2: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului)

CNMP-Centrul National de Management Programe

Durata proiectului (in luni): 32

Data inceperii: 18/09/2007

Data finalizarii: 26/05/2010

Valoarea totala a proiectului: 2000000

Valoarea finantarii de la bugetul de stat: 2000000

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Etapa I

       A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

 

3.3

1.4

1.4

1.1

6.15

6.15

2.9

0.6

1

CO

P1

P2 

r

r

r

 r

p

r

r

p

r

r

r

r

r

r

p

r

r

p

r

p

p

r

p

r

r

r

r


Etapa II

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

 

4.7

3

4.3

3

2.8

1.46

4.36

1.95

4.43

1

3.36

CO

P1

P2 

r

r

p

r

r

p

r

p

p

r

r

p

r

r

r

r

r

p

r

r

r

r

r

p

r

r

p

r

p

r


Etapa III

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

 

3.0

6.15

3.0

2.9

3.0

4.9

2.05

3.0

2.92

2.92

2.05

2.05

3.33

2.05

1.09

1.75

CO

P1

P2

r

r

p

r

r

p

r

r

p

r

r

p

r

r

p

r

p

r

r

r

p

r

r

p

r

p

p

r

p

p

r

r

p

r

r

p

r

r

r

r

r

p

r

r

r

r

r

r


Etapa IV

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

 

6.15

6.15

3.07

3.07

4.07

3.07

8.15

1.95

2.92

6.7

4.35

0.4

1.53

CO

P1

P2

r

r

p

r

r

p

r

r

p

r

r

p

r

r

r

r

r

p

r

r

r

r

p

p

r

p

p

r

p

r

r

p

r

r

r

r

r

r

r

Bugetul proiectului

Denumirea  si functia organizatiei participante in cadul proiectului

Numele abreviat

al organizatiei

Tipul organizatiei

2007

2008

2009

2010

Total

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

CO

INCEMC

INCD

0

-

629.312

-

479.300

-

233.248

-

1.341.860

-

P1

UPT

UNI

0

-

194.968

-

230.128

-

33.044

-

458.140

-

P2

AGRO

UNI

0

-

90.850

-

64.250

-

44.900

-

200.000

-

Total proiect

0

-

915.130

-

773.678

-

311.192

-

2.000.000

-Descrierea /prezentarea intalnirilor intre parteneri

Intalniri intre partenerii din proiect au avut loc in 16.11.2007, 23.01.2008, 22.02.2008, si in luna martie au avut loc in data de 6.03.2008, 12.03.2007 si 25.03.2007, iar pe e-mail o coerespondenta permenenta intre parteneri.

In cadrul acestor intalniri s-au analizat si urmarit punerea in aplicare a metodologiei de actiune, analiza si evaluarea rezultatelor activitatiilor. Aceste intâlniri au avut menirea de a determina relevanta si indeplinirea obiectivelor, furnizând informatii in cadrul procesului decizional. In cadrul primei etape au afut loc sedinte saptamanale cu membrii echipei antrenate in aceaste faza si la fiecare seminar au fost prezentate rezultatele anterioare. Directorul de proiect centraliza rezultatele si trasat noile sarcini pentru indeplinirea obiective propuse. Ziua de seminar era in fiecare saptamana joi la ora 14.00. Au fost intocmite 7 rapoarte de cercetare acestea totalizand 143 pagini si 248 referiri bibliografice, toate de actualitate cu ultimele cercetari in domeniu.

Link-uri: www.incemc.ro ; www.upt.ro ; www.usab-tm.ro

Directorul de proiect: CS III Dr. Ing. BALCU IONEL

Telefon 0256/222119, fax 0256/201382

Adresa e-mail a directorului de proiect: ionel_balcu@yahoo.com