1. Nicolae Bonciocat – Alternativa Fredholm în electrochimie, 2000
 1. Nicolae Bonciocat – Electrochimie şi Aplicaţii, Dacia Euro.-Nov. Timişoara, 1996, 384
 1. Nicolae Bonciocat , Marian iuliu-Ovidiu – Metoda impedantei Faraday si variantele sale, Presa Universitara Clujeana

4. Marius Craciunescu – Micro si nanoingineria aliajelor cu memorie a formei, Ed. Politehnica

 1. Aure Iovi, Corina Iovi – Chimia şi Tehnologia fosfaţilor tehnici, Ed.Politehnica
 1. Aurel Iovi, Corina Iovi, Negrea Petru – Chimia şi tehnologia îngrăsămintelor complexe,
 1. Marius Constantin Mirica, Mircea Preda, Nicolae Mirica – Reactoare electrochimice cu densitati de curent asimetrice: calculul electrodului de suprafata mare, Editura Mirton, Timişoara, 2005, ISBN 973-661-619-3.
 1. Marius Constantin Mirica, Mircea Preda, Nicolae Mirica – Teoria reactoarelor electrochimice cu densitati de curent asimetrice, Editura Mirton, Timişoara, 2006, ISBN(10)973-661-939-7, (13)978-973-661-939-7.
 1. Nicolae Mirica, Ana Dragoş, M.C.Mirica, Mirela Iorga, Corina Macarie – Metode electrochimice de recuperare a ionilor metalici din soluţii, ed.MIRTON-Timişoara, 2007, ISBN (10) 973-661-903-6 ; (13) 978-973-661-903-8.
 1. Nicolae Mirica, M.C.Mirica, Mirela Iorga, Ana Dragoş, Ionel Balcu, Iuliana Popa – Clorinarea apei potabile, Ed.MIRTON-Timişoara, 2009, ISBN 978-973-52-0665-9
 1. Adrian Pugna, Grozescu Ioan, Pasca Teodor – Managementul organizatiilor si oportunitatii manageriale semnificative in contextul integrarii in U.E. si al globalizarii, Ed. Solness, 2006
 1. Adrian Pugna, Ioan Grozescu – Proiectarea Robusta Taguchi, Ed. Eurobit Timisoara 2008
 1. Mircea Şelariu – Supermatematica Fundamente, Ed. Politehnica-2007
 1. Rodica Pode , Iovi Aurel – Tehnologii ecologice – Tehnologii de valorificare a deseurilor anorganice, Editura Politehnica
 1. Petca Gh., Mirica N., Pode Rodica, Tehnologie chimică anorganică, Partea I. Tehnologii recuperative de purificare a gazelor naturale şi reziduale cu compuşi ai sulfului, Timişoara, Editura Politehnicii, 1993, Timişoara.
 1. Mircea Selariu, Supermatematica. Fundamente. Vol. 1, 2, Editura Politehnica 2007