REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CERCETARII

 

1. 2009 2-CEx-06-11-57 Tehnologie modernă de obţinere a acidului pirazin 2,3- dicarboxilic, intermediar în sinteza unor medicamente
2. 2009 34N STUDIU DE OBTINERE, CARACTERIZARE FIZICO-CHIMICA SI APLICATII ALE BIOMATERIALELOR POLIURETANICE IN MEDICINA
3. 2010 31 099 1 Tehnologie Moderna pentru Cresterea Durabilitatii Constructiilor Metalice
4. 2010 102 -cuartaSenzori piezoelectrici performanti pe baza de noi structuri
5. 2010 2756 Senzori si microsenzori bazati pe porfirine pentru analiza compusilor farmaceutici, a compusilor de importanta clinica si a alimentelor
6. 2010 71017 1 OBŢINEREA GALIULUI ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII COMPLEXE ŞI ECOEFICIENTE A BAUXITEI
7. 2010 71017 2 OBŢINEREA GALIULUI ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII COMPLEXE ŞI ECOEFICIENTE A BAUXITEI
8. 2010 71017 3 OBŢINEREA GALIULUI ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII COMPLEXE ŞI ECOEFICIENTE A BAUXITEI
9. 2010 PN 09-34 04 06 Conceptul „green chemistry” in obtinerea unor derivati cu structura o-hidroxibenzamidica, potentiali coloranti sau intermediari in sinteza de coloranti cu aplicatii in celule solare sensibilizate cu colorant organic
10. 2011 32 DOT SENZORI. UN NOU CONCEPT IN TEHNOLOGIA SENZORILOR
11. 2011 52145 Suplimente alimentare hipoglicemiante si antioxidante de structura antocianidinica
12. 2011 PC 72171 Senzori microporoşi cu polianilină funcţionalizată cu grupări pendante, material inovativ utilizabil în identificarea şi controlul maladiei Parkinson
13. 2011 PN 07-33 04 01 SINTEZE ELECTROORGANICE MEDIATE CU OBŢINERE DE COMPUŞI UTILIZAŢI ÎN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ
14. 2011 PN 09 34 01 02 Studiu privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a suportilor oxidici nanostructurati cu aplicatii in biosenzoristica
15. 2012 31 099 2 Tehnologie Moderna pentru Cresterea Durabilitatii Constructiilor Metalice
16. 2012 214040 Spin and Orbital Physics: Research of Advanced New Oxides
17. 2013 21 077 BIOCOMBUSTIBILI OBTINUTI PRIN VALORIFICAREA DESEURILOR CELULOZICE INTR-UN SISTEM INTEGRAT CHIMICO-ENZIMATIC
18. 2013 PN 09-34 03 11 Studiul unor combustibili utilizaţi în instalaţiile mari de ardere pentru producerea energiei electrice şi termice in scopul reducerii efectelor produse asupra mediului înconjurător
19. 2013 PN 09-34 04 01 Noi materiale oxidice multifunctionale de tipul AIIB2IIIO4 cu proprietati selective si aplicatii in detectia si monitorizarea emisiilor de gaze
20. 2014 3ERC Stochastic approach for early diagnosis of cancer
21. 2014 09-34 03 07 STUDII ASUPRA PROCESULUI DE HIDROLIZĂ A DEŞEURILOR DE POLIETILEN TEREFTALAT
22. 2014 PN 03 05 POSIBILITATI SI METODE PENTRU RECUPERAREA METALELOR Au, Ag, Cu din SISTEME ELECTRICE SI ELECTRONICE
23. 2014 PN 09-34 02 05 Noi materiale cu structură stratificată de tipul A(Li, Na)B(Co,Ni)O2 pentru baterii obtinute prin metoda hidrotermala
24. 2014 PN 09-34 03 06 STUDII PRIVIND UTILIZAREA UNOR MATERIALE ZEOLITICE FUNCTIONALIZATE CA SI FERTILIZATORI ECOLOGICI
25. 2014 PN 09-34 04 01 SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR SALICILAMIDE O-SUBSTITUITE – NOI COMPUSI POTENTIAL BIOLOGIC ACTIVI
26. 2014 PN 09-340107 Obtinerea de materiale cu proprietati magnetice avansate pentru aplicatii in sanatate
27. 2015 09-34 04 07 Sinteza şi caracterizarea materialelor spinelice de tipul MAl2O4 (M = Zn, Mg) nedopate şi dopate pentru aplicaţii ca pigmenţi ceramici şi în dispozitive optoelectronice
28. 2015 34N OBTINEREA SI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA A MATERIALELOR OXIDICE PSEUDO-BINARE CU PROPRIETATI ANTICOROZIVE
29. 2015 282957 Developmental neurotoxicity assessment of mixtures in children
30. 2015 PN 09-34 01 10 Obţinerea de materiale stomatologice de regenerare osoasă şi tisulară prin tehnologii autohtone
31. 2015 PN 09 34 01 04 Senzori si biosenzori pentru analiza farmaceutica si clinica
32. 2015 PN 09 34 02 09 Obtinerea de noi materiale termoelectrice avansate cu structura perovskitica pentru recuperarea energiei
33. 2016 100 Tehnologie de varf bazată pe senzori micro/nanostructurati şi microreactoare în timp real pentru automatizarea procesului analitic de tip sistem platforma multianalitic
34. 2016 123 Microsenzori stocastici de masurare a substantelor de importanta biologica
35. 2016 PN 09-34 01 01 OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DE NANOCRISTALE Fe2O3 PENTRU APLICATII FOTOELECTROCHIMICE SI BIOLOGICE
36. 2016 PN 09-34 01 01_2 OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DE NANOCRISTALE Fe2O3 PENTRU APLICATII FOTOELECTROCHIMICE SI BIOLOGICE
37. 2017 PN 16 14 03 05 Dezvoltarea de materiale multifunctionale de tipul ABO3 si studiul proprietatilor fizico-chimice caracteristice