Nr.contract: 22-101 / 01.10.2008

încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE
DIRECTIA DE CERCETARE 2. ENERGIE 2.1. (2.1.4)

Categoria de proiect: PC

 

Titlul proiectului:

Stație autonomă de monitorizare cu aplicații în domeniul energiei fotovoltaice și al protecției mediului

 

Acronim: SAM

 

Rezumatul:

Prin tematica proiectului acesta se incadreaza in obiectivul derivat “Cresterea competentei tehnologice si promovarea trasferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile”domeniul prioritar de cercetare 2. Energie, Directia de cercetare 2.1. Sisteme si tehnologii energetice durabile. Securitatea energetica, Tematica de cercetare 2.1.4. Promovarea tehnologiilor energetice curate.

 

Scopul proiectului este dezvoltarea unui concept de statie de monitorizare care sa permita monitorizarea parametrilor meteo si de mediu necesari pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea instalarii unor sisteme fotovoltaice in locatia respectiva, precum si pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului.

 

Scopul proiectului va fi atins prin colaborarea stransa intre echipele participante la proiect prin dezvoltarea unui concept nou de statie autonoma de monitorizare: statia va avea o structura modulara, ceea ce va permite utilizarea ei in orice domeniu este necesara monitorizarea pe durate mari de timp.

Astfel, statia va cuprinde: un modul de alimentare cu energie electrica, un modul de control si transmisie – receptie a datelor la distanta (aceste doua module se vor regasi in toate configuratiile statiei, indiferent de aplicatie), precum si module de monitorizare care vor fi alese si utlizate in functie de aplicatie (dintre acestea vor fi realizate in timpul proiectului un modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si un modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului, urmand ca ulterior sa mai poata fi realizate si alte module – de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor eoliene, de monitorizare a traficului etc.).

 

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute:

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei statii autonome de monitorizare cu aplicatii in domeniul energiei fotovoltaice si al protectiei mediului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea unuimodul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;
 2. Dezvoltarea unuimodul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului;
 3. Dezvoltarea unuimodul de alimentare cu energie electrica;
 4. Dezvoltarea unuimodul de control si transmisie – receptie a datelor la distanta;
 5. Dezvoltarea unei statii autonomede monitorizare;
 6. Monitorizareaparametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;
 7. Monitorizareaparametrilor determinanti pentru protectia mediului;
 8. Organizarea unor cursuri de instruire;
 9. Realizarea unui studiu economico-financiar in vederea lansarii pe piata.

 

Obiectivele suport ale proiectului sunt:

 1. identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare;
 2. diseminarea rezultatelor obtinute.

Institutia coordonatoare:

 

INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA –INCEMC- TIMISOARA

ROMANIA, TIMIȘOARA,  Cod 300569, str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu, nr.144;

tel: 0256 222119, fax: 0256 201382, e-mail: incemc@incemc.rowww.incemc.ro

 

Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

 

Componenta consortiului:

 

·        Coordonator – CO: INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA –INCEMC- TIMISOARA

o       Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

 

·        Partener 1 – P1: OXYGEN COMPUTERS SRL

o       Responsabil proiect: ing. Daniel GHIURUȚAN

 

·        Partener 2 – P2: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

o       Responsabil proiect: Prof.dr.ing. Ion VIȘA

 

·        Partener 3 – P3: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

o       Responsabil proiect: Prof.dr. Alexandru JIVAN 

 

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului):

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Programul 4. PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Durata proiectului: 36 luni

Activitatile, responsabilitatile aferente fiecarui participant și rezultatele/documentele de prezentare a rezultatelor

 

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

 

 

 

 

Anul

 

 

 

Denumire Etape/ Denumire Activități

 

 

Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat

 

 

 

Organizatia executanta

 

 

 

Termene

 

 

 

 

Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

 

Necesar  resurse financiare *)

(Valoare in lei)

 

 

 

 

Total

Din care
Finanțare

din bugetul Programului  4

 

Finanțare

din alte surse

(cofinanțare)

În lei
2009 Etapa I. Studierea si selectarea parametrilor de monitorizat     30.01.09   132.500 120.000

contractat cf. buget act adit. 2009

12.500
Activitate I.1 Studiu asupra parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice A2. Cercetare industriala

(A2.1)

Identificarea parametrilor importanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice / raport de cercetare 30.000 30.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
      P2 – UTB     25.000 25.000 0
Activitate I.2. Studiu asupra parametrilor determinanti pentru protectia mediului A2. Cercetare industriala

(A2.1)

Identificarea parametrilor importanti pentru protectia mediului / raport de cercetare 10.000 10.000 0
      CO – INCEMC     10.000 10.000 0
Activitate I.3. Studiu asupra posibilitatilor de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei A2. Cercetare industriala

(A2.1)

Raport de cercetare referitor la posibilitatile de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei 10.000 10.000 0
      CO – INCEMC     10.000 10.000 0
Activitate I.4. Studiu asupra posibilitatilor de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta A2. Cercetare industriala

(A2.1)

  Raport de cercetare referitor la posibilitatile de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta 62.500 50.000 12.500
      P1 – OXY     62.500 50.000 12.500
Activitate I.5 Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor , brevetare (daca este cazul) B. Activitati suport (B1) cerere de brevet (daca este cazul) 0 0 0
      CO – INCEMC     0 0 0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     0 0 0
Activitate I.6 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda) B. Activitati suport (B3) Organizarea unei mese rotunde pt.  diseminarea informatiilor acumulate pina in aceasta etapa 20.000 20.000 0
      CO – INCEMC     20.000 20.000 0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     0 0 0
2009 Etapa II. Proiectarea statiei autonome de monitorizare – Proiectarea modulului de alimentare cu energie electrica      30.11.09

 

Proiectul modulului de monitorizare 60.710 60.710

credit de angajament

0
  Activitate II.1. Proiectarea modulului de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de monitorizare 57.460 57.460 0
      CO – INCEMC     57.460 57.460 0
Activitate II.2 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda) B. Activitati suport (B2, B3) Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / proces verbal intrunire
      P2 – UTB     3.250 3.250 0
2009/ 2010 Etapa III. Proiectarea statiei autonome de monitorizare (parțial)     10.12.10   529.630

 

519.305 din care:

255.305 buget;

264.000 credit de angajament

10.325
Activitate III.1. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice (parțial) A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de monitorizare – concept si date preliminare 51.325

 

51.325 din care:

51.325 buget

0 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     50.000

 

50.000 din care:

50.000 buget

0 credit de angajament

0
      P2 – UTB     1.325 1.325 din care:

1.325 buget

0 credit de angajament

0
Activitate III.2. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de monitorizare 42.540

 

42.540 din care:

42.540 buget

0 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     42.540

 

42.540 din care:

42.540 buget

0 credit de angajament

0
Activitate III.3. Proiectarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta (parțial) A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie – concept si date preliminare 51.625 41.300 din care:

41.300 buget

0 credit de angajament

10.325
      P1 – OXY     51.625 41.300 din care:

41.300 buget

0 credit de angajament

10.325
Activitate III.4. Proiectarea statiei autonome de monitorizare (parțial) A3. Dezvoltare experimentala

(A3.4)

Proiect statie autonoma de monitorizare – concept si date preliminare 100.000

 

100.000 din care

95.000 buget;

5.000 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     100.000

 

100.000 din care

95.000 buget;

5.000 credit de angajament

0
Activitate III.5. Realizarea modulului de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei A2. Cercetare industriala

(A2.5)

Model functional – modul de alimentare 100.000 100.000 din care

0 buget;

100.000 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     100.000 100.000 din care

0 buget;

100.000 credit de angajament

0
Activitate III.6. Realizarea statiei autonome de monitorizare A3. Dezvoltare experimentala

(A3.5)

Prototip statie autonoma de monitorizare 130.000 130.000 din care

0 buget;

130.000 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     130.000 130.000 din care

0 buget;

130.000 credit de angajament

0
Activitate III.7 Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare (daca este cazul) B. Activitati suport (B1) cerere de brevet (daca este cazul) 0 0 0
      CO – INCEMC     0 0 0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     0 0 0
Activitate III.8 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda) B. Activitati suport (B2, B3) Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / process verbal intrunire 54.140

 

54.140 din care

25.140 buget

29.000 credit de angajament

0
      CO – INCEMC     50.165 50.165 din care

21.165 buget

29.000 credit de angajament

0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     3.975 3.975 din care

3.975 buget

0 credit de angajament

0
2011 Etapa IV. Proiectarea (final) și realizarea statiei autonome de monitorizare.

Punerea in functiune a statiei autonome de monitorizare. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului. Prelucrarea datelor. Concluzii

    30.09.11   1.566.326 1.299.985 266.341
Activitate IV.1. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice – rezultate finale A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de monitorizare 18.675 18.675 0
      CO – INCEMC     0 0 0
      P2 – UTB     18.675 18.675 0
Activitate IV.2. Proiectarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta – rezultate finale A2. Cercetare industriala

(A2.4)

Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie 163.375 130.700 32.675
      P1 – OXY     163.375 130.700 32.675
Activitate IV.3. Realizarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice A2. Cercetare industriala

(A2.5)

Model functional – modul de monitorizare a sistemelor fotovoltaice 100.000 100.000 0
      CO – INCEMC     100.000 100.000 0
Activitate IV.4. Realizarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului A2. Cercetare industriala

(A2.5)

Model functional – modul de monitorizare pentru protectia mediului 100.000 100.000 0
      CO – INCEMC     100.000 100.000 0
Activitate IV.5. Realizarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta A2. Cercetare industriala

(A2.5)

Modul de control si transmisie/ receptie a datelor recoltate 225.000 200.000 25.000
      CO – INCEMC     100.000 100.000 0
      P1 – OXY     125.000 100.000 25.000
Activitate IV.6. Elaborare documentație model funcțional pentru modulul de control și transmisie-recepție a datelor la distanță A2. Cercetare industriala

(A2.2)

Documentație model funcțional pentru modulul de control și transmisie-recepție 160.000 128.000 32.000
P1 – OXY 160.000 128.000 32.000
Activitate IV.7. Instalarea in locatia aleasa a statiei autonome de monitorizare. Punere in functiune. Elaborarea si lansarea site-ului interactive al statiei autonome de monitorizare A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

Process verbal punere in functiune statie autonoma de monitorizare; site interactiv 330.000 250.000 80.000
      CO – INCEMC     35.000 35.000 0
      P1 – OXY     333.333 200.000 133.333
      P2 – UTB     15.000 15.000 0
Activitate IV.8. Elaborare manual de instalare a statiei autonome de monitorizare. A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

manual de instalare 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.9. Organizare curs. Formare personal in domeniu (instalare statie autonoma de monitorizare) B. Activitati suport (B5) Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.10. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

Raport experimentare referitor la monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului 65.000 65.000 0
      CO – INCEMC     10.000 10.000 0
      P2 – UTB     55.000 55.000 0
Activitate IV.11. Testarea/ optimizarea / verificarea statiei autonome de monitorizare A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

Testarea/ optimizarea / verificarea statiei autonome de monitorizare / raport de testare 103.333 70.000 33.333
      CO – INCEMC     20.000 20.000 0
      P1 – OXY     83.333 50.000 33.333
Activitate IV.12. Elaborare manual de intretinere a statiei autonome de monitorizare A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

manual de intretinere elaborat 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.13. Organizare curs. Formare personal in domeniu (intretinere statie autonoma de monitorizare) B. Activitati suport (B5) Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.14. Elaborare manual de utilizare a statiei autonome de monitorizare A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

manual de utilizare 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.15. Organizare curs. Formare personal in domeniu (utilizare statie autonoma de monitorizare) B. Activitati suport (B5) Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice 5.000 5.000 0
      CO – INCEMC     5.000 5.000 0
Activitate IV.16. Prelucrarea datelor experimentale, interpretarea rezultatelor, concluzii A.2 Cercetare industriala

(A2.1)

interpretarea rezultatelor obtinute / raport de testare 145.000 135.000 10.000
      CO – INCEMC     85.000 85.000 0
      P1 – OXY     10.000 0 10.000
      P2 – UTB     50.000 50.000 0
Activitate IV.17. Studiu economic-financiar A.2 Cercetare industriala

(A2.1)

Optimizarea dpdv economic-financiar a modulului autonom 8.000 8.000 0
      P3 – UVT     8.000 8.000 0
Activitate IV.18. Demontarea statiei autonome de monitorizare si instalarea la noua locatie A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

Elaborare instructiuni de demontare a statiei autonome de monitorizare si instalarea la noua locatie 15.000 15.000 0
      CO – INCEMC     15.000 15.000 0
Activitate IV.19. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare (daca este cazul) B. Activitati suport (B1) cerere de brevet (daca este cazul) 0 0 0
      CO – INCEMC     0 0 0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     0 0 0
      P3 – UVT     0 0 0
Activitate IV.20. Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda) B. Activitati suport (B2, B3) Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / process verbal intrunire 62.000 62.000 0
      CO – INCEMC     32.000 32.000 0
      P1 – OXY     0 0 0
      P2 – UTB     27.775 27.775 0
      P3 – UVT     0 0 0
            2.289.166 2.000.000 289.166

 

 

 

 

Bugetul proiectului – defalcat finantare de la bugetul de stat si

cofinantare;

Valoarea totală: 2.289.166 lei

din care:

–          buget de stat: 2.000.000 lei

–          cofinanțare: 289.166 lei

 

 

Lista de personal propus pentru realizarea proiectului

Nume și prenume

 

Funcția în cadrul Proiectului Profesia,

Angajat la

Specializări

 

Limbi străine cunoscute

 

Experiența

in domeniul proiectului

Conducator de proiect  – INCEMC TIMISOARA
MIRICA MARIUS CONSTANTIN Director de proiect Ing.chimist, CS III, Sef sectie Doctor în chimie, management, contabilitate, proprietate intelectuala Engleza

italiana

franceza

Energii regenerabile (fotovoltaic),

electrochimie  (tehnologii curate),

IORGA MIRELA IOANA Responsabil stiintific Ing.chimist, CS III, Sef serviciu management proiecte, relatii publice Doctorand cu specializarea inginerie chimica, contabilitate, management, proprietate intelectuala Engleza, franceza

 

Electrochimie , energii regenerabile (fotovoltaic)
BALCU IONEL Responsabil coordonator Ing.chimist, CS III, sef departament Doctor în inginerie chimică Engleza Electrochimie  (instalatii pilot, instalatii industriale), energii regenerabile (pile de combustie, biocombustibili)
MIRICA NICOLAE specialist Ing.chimist, CS I, director general Doctor în electrochimie Engleza, franceza Electrochimie  (instalatii pilot, industriale, tehnologii curate)
NOVACONI ȘTEFAN specialist Fizician, CS III Doctorand Engleza

Franceza

Fizica materiei in campuri de inalta tensiune si inalta frecventa; fizica plasmei
NYARI TEREZIA specialist Fizician, CS III Doctor în fizică Maghiara

Engleza

Franceza

Rusa

Obtinerea si caracterizarea de noi materiale pentru optica neliniara, opto-electronica, fotonica, energetica solara; nanomateriale
BUZATU DORU membru Ing.chimist, AC Master Engleza Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)
IVAN MIHAI specialist Licentiat in matematica,

CS

Doctor in matematica Engleza,

franceza

Geometrie diferentiala, modelare matematica
PANDURESCU CARMEN Responsabil protectia muncii Ing.chimist, CS, responsabil protectia muncii Licența în chimie Franceza Chimie (tehnici de laborator)
POPA IULIANA membru echipa Ing.chimist, AC Masterand Engleza, franceza Chimie (tehnici de laborator)
SEGNEANU ADINA ELENA membru echipa Ing.chimist, CS Doctor in chimie Engleza, franceza Chimie (sinteze nepoluante)
ȚĂRANU BOGDAN membru Ing.chimist, AC Master Engleza Chimie (tehnici de laborator)
URMOSI ZOLTAN membru echipa Ing.chimist, INCEMC, AC Doctorand Engleza, maghiara germana Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)
VAN STADEN JACOBUS FREDERICK specialist Chimist,

CS I

Doctor in chimie Engleza

Afrikaans

Germana

Chimie analitică (senzori)
VAN STADEN RALUCA-IOANA Specialist, responsabil disciplina contractuala Chimist,

CS I, Sef laborator

Doctor in chimie Engleza

Italiana

Rusa

Chimie analitică (senzori)
VASZILCSIN CRISTIAN membru echipa Ing.chimist,  IDT Masterand Engleza Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)
Partener 1 – OXYGEN COMPUTERS SRL
BERBENTEA GEORGE specialist Programator

 

programator Engleza

Germana

IT
GHIURUTAN DANIEL Responsabil Partener 2 inginer

 

MASTER MBA, management, contabilitate Engleza

 

IT
GULIMAN CRISTIAN RADU specialist inginer

 

IT Engleza

 

IT
JIVĂNESCU STEFAN specialist inginer

 

IT Engleza

 

IT
KELCIOV BARTOLOMEU specialist inginer

 

IT Engleza

 

IT
LUPULESCU COSMIN IONUT specialist inginer

 

IT Engleza

 

IT
NACHESCU VOICU Responsabil stiintific Partener 2 inginer

 

MASTER

MCP

Engleza

 

IT
PANTIN CRISTI specialist inginer

 

MCP Engleza

Germana

Sarba

IT
PEPTU BOGDAN LAURENTIU specialist inginer

 

Inginer de sistem Engleza

Italiana

Germana

IT
RADU BOGDAN-IOSIF specialist inginer

 

IT Engleza IT
RUGINA ALIN specialist inginer

 

MASTER Engleza

Maghiara

IT
SEIDL SEBASTIAN specialist inginer

 

IT Engleza

Germana

IT
Partener 2 – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV
ANDRONIC Luminita Cercetator S.l.drd. UTBV Chimie Engleza Radiatie solara, Depuneri de strat subtire
BURDUHOS Bogdan Cercetator Drd. UTBV Inginerie Electrica Engleza, germana Comanada si control pt RES
 CIOBANU Daniela Cercetator S.l.drd. ing. UTBV Inginer mecanic Engleza Energie solara, sisteme solar-termice
COMSIT Mihai Cercetator S.l.dr.ing., UTBV Design de produs Engleza Design produse RES
DIACONESCU Dorin Cercetator Prof.dr.ing., UTBV Inginer mecanic,

Dr. mecanica

Engleza Design Conceptual

Conducator doctorat

DUTA Anca Cercetator Prof.dr.ing.,

UTBV

Inginer Chimist,

Dr. Ing. chimica

Engleza, Germana Celule fotovoltaice,

Sisteme, fotovoltaice

Conducator doctorat

EFTIMIE Elena Cercetator Prof.dr.ing., UTBV Inginer Engleza Analiza date meteo
ENESCA Alexandru Cercetator S.l.dr. UTBV Chimie Engleza, Franceza Radiatie solara, sisteme fotovoltaice
JALIU Codruta Cercetator Prof.dr.ing., UTBV Inginer mecanic Engleza Dezvoltare produse RES
LATES Mihai Cercetator Conf.dr.ing., UTBV Inginer

mecanic

Engleza Modelare sisteme RES
LATES Raluca Cercetator Drd. UTBV Design de produs Engleza Energie solara, sisteme solar-termice
MANOLACHE Simona Cercetator Dr. UTBV Chimie Engleza Radiatie solara, sisteme fotovoltaice
MOLDOVEAN Gheorghe Cercetator Prof.dr.ing., UTBV Inginer Mecanic,

Dr. mecanica

Engleza Prototipare, testare

Conducator doctorat

POPA Valentina Cercetator Drd. UTBV Design de produs Engleza, Franceza Sisteme de energii regenerabile
POPOVICI Raluca Responsabil economic partener Economist, UTBV Economist Engleza, Franceza, Italiana Administrare proiecte nationale si internationale
VELICU Radu Cercetator Prof.dr.ing., UTBV Inginerie industriala Engleza Dezvoltare produse RES
VISA Ion Responsabil partener Prof.dr.ing.,

UTBV

Inginer mecanic,

Dr. Mecanica

Engleza,

Franceza

Design de produs,

Conducator doctorat

VISA Maria Cercetator S.l.drd. UTBV DFF, Chimist Engleza Ape uzate, Reciclare deseuri
Partener 3 – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
Jivan Alexandru Responsabil partener Prof.univ., dr. Licentiat in stiinte economice, Curs de introducere în exploatarea minicalculatoarelor,

la Universitatea de Vest din Timișoara (1989) ; Bursă de studii de specialitate în Franța

(programul TEMPUS pentru universitari – specializare în cadrul Universite d’Angers, Franța) ; Bursă la Nottingham Trent University, Anglia

franceza

engleza

8 ani economist

1 an sef birou

6 ani cercetare economica

24 ani cercetare in invatamant

Megan Ovidiu

Octavian

Member

 

Lector univ., dr. Licentiat in stiinte economice, bursă cercetare in domeniul contabilitatii la Nottingham Trent University, Anglia engleza,

franceza

 

7 ani cercetare in invatamant
Nachescu Miruna

Lucia

Member

 

Asistent univ., drd. Licentiat in stiinte economice,  Seminar al Universității de Studii din Padova „Patrimonio Industriale: Metodologie di Conservazione, Recupero e Riqualificazione Industriale”, Timișoara engleza,

franceza

italiana

 

2 ani functionar

2 ani economist

4 ani director economic

4 ani cercetare in invatamant

 

 

Rezultatele obtinute in fiecare etapa de derulare a proiectului:

 

ETAPA I / 2008-2009

Rezultate ST: 4 studii necesare proiectarii si realizarii in etapa urmatoare a modulelor statiei de monitorizare:

 • studiu asupra parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;
 • studiu asupra parametrilor determinanti pentru protectia mediului;
 • studiu asupra posibilitatilor de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei;
 • studiu asupra posibilitatilor de control si transmisie / receptie a datelor la distanta

Alte rezultate: organizare masa rotunda, lansare pagina web a proiectului, participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: a fost organizată masa rotunda in cadrul Conferintei “Mediul și Energia Regenerabilă”, 16-18 oct. 2008, Mangalia, România; au fost susținute / publicate un numar de 7 lucrari stiintifice.

 

ETAPA II / 2009

Rezultate ST: A fost realizat un studiu asupra principiilor de funcționare, componentelor și dimensionării unui sistem fotovoltaic care va constitui modulul de alimentare cu energie a statiei autonome de monitorizare. Pe baza acestuia va fi realizat în etapa următoare respectivul modul.

Alte rezultate: participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: au fost susținute un numar de 5 lucrari stiintifice; au fost publicate un numar de 2 lucrari stiintifice, dintre care 1 ISI și 1 BDI; a fost acordată 1 cerere de brevet.

 

ETAPA III / 2010

Rezultate ST:

 • Proiectul modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice (parțial) – concept si date preliminare. Pe baza acestuia, după finalizare (în cadrul etapei următoare) va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.
 • Proiectul modulului de monitorizare – pe baza acestuia în cadrul etapei următoare va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.
 • Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie – concept si date preliminare. Pe baza acestuia, după finalizare (în cadrul etapei următoare) va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.
 • Proiect statie autonoma de monitorizare – pe baza acestuia a fost realizat în cadrul prezentei etape prototipul statiei autonome de monitorizare.
 • Model functional – modul de alimentare – va fi utilizat în etapa următoare la alimentarea cu energie a stației autonome de monitorizare.
 • Prototip statie autonoma de monitorizare – va fi utilizat în etapa următoare (după completarea cu modulele de monitorizare respectiv de transmisie/ recepție) la monitorizarea parametrilor prevăzuți.

Alte rezultate: organizare masa rotunda, participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: a fost organizată o manifestare științifică în perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România; au fost susținute lucrări științifice la manifestări științifice naționale și internaționale; s-a participat la târguri și expoziții internaționale; s-a realizat structura Agenția Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil㠖 ARMADA.

 

Prototip statie autonoma de monitorizare

 

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului

 

 • masa rotunda in cadrul Conferintei “Mediul și Energia Regenerabilă”, 16-18 oct. 2008, Mangalia, România

În perioada 16-19 octombrie 2008 la Centrul de Afaceri „Marea Neagr㔠– President din Mangalia s-a desfășurat manifestarea „Mediul și energia regenerabilă în contextul situației mondiale actuale”, în organizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC- Timișoara.

În cadrul manifestării au avut loc mese rotunde („Modificări climaterice și impactul acestora asupra mediului înconjurător” și „Energiile regenerabile – sector economic în creștere”) și seminarii („Proiecte în derulare” și „Proiecte de perspectivă”).

 

            

 

 

 • manifestarea științifică în perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România

În perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România s-a desfășurat o manifestare științifică în organizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC- Timișoara.

Au participat atât partenerii implicați în proiect, cât și alte entități interesate;

A fost prezentat stadiul actual al proiectului și s-au discutat aspecte privind soluțiile tehnice care vor fi adoptate în etapa următoare, precum și posibilitățile de utilizare a datelor care vor fi obținute prin monitorizare.

               

             

 

 • Târgul International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii RoEnergy Timișoara, noiembrie 2010, Romania.

 

               

 

Link-uri catre diverse alte pagini de interes pentru vizitator:

 

 • S-a realizat structura Agenția Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil㠖 ARMADA

o       membrii fondatori: Agenția Metropolitana Brasov, Universitatea Transilvania din Brasov si Camera de Comerț si Industrie Brasov

o       scop: promovarea energiei durabile si cu precadere a sistemelor de energii regenerabile in regiunea Brasov, vizand cresterea competitivitatii economice.

 

 • Rezultatele prezentului proiect vor putea fi dezvoltate și valorificate în cadrul laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic care va fi dezvoltat în cadrul INCEMC Timișoara prin:

proiectul cu titlul „Laborator energii regenerabile – fotovoltaic”,

proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS-CCE),

Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare și Inovare”,

Domeniul de intervenție „Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative”,

Operațiunea „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”,

Aria tematic㠄Energie”.

 

 

Datele de contact ale directorului de proiect:

Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

tel. 00 40 256 222119, fax: 00 40 256 201382

email: incemc@incemc.romiricamc@incemc.ro