Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiții pentru viitorul dumneavoastră

 

 1. Titlul proiectului:

LABORATOR ENERGII REGENERABILE  FOTOVOLTAIC

 1. Beneficiar:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC– Timișoara

 1. Autoritatea de Management:
 • Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
 1. Programul:
 • Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS-CCE)
 • Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare și Inovare”
 • Domeniul de intervenție „Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative”
 • Operațiunea 2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”
 • Aria tematic㠄Energie”
 1. Perioada de derulare a proiectului: 36 luni
 1. ID proiect: 907/14678
 1. Contract de finanțare: nr. 249/28.09.2010
 1. Valoare proiect FEDR, cofinantare:

Valoarea totală a proiectului este de 36.922.000,00 lei, din care:

o       30.000.000,00 lei valoarea totală eligibilă, din care:

 • 26.529.000,00 lei, din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • 3.471.000,00 lei, din bugetul național

o       6.922.000,00 lei valoarea neeligibilă.

 1. Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal:

–          Dezvoltarea Laboratorului de Cercetare in Energii Regenerabile – Fotovoltaic in cadrul INCEMC Timișoara, prin constuirea de spatii corespunzatoare si dotarea acestora cu echipamente de C-D de ultima generatie.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea conditiilor de infrastructura necesare pentru crearea unui Laborator de Energii Regenerabile – Fotovoltaic prin construirea unui imobil S+P+2 in scopul extinderii ariei de activitate si implicit deschiderii de noi direcții de cercetare;
 • Dotarea Laboratorului de Energii Regenerabile – Fotovoltaic cu instrumente si echipamente performante la nivel international in vederea cresterii nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional
 • Pregătirea personalului de exploatare, in vederea utilizarii corecte si eficiente a noilor echipamente si tehnologii
 • Creșterea vizibilității la nivel național și internațional a Laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic din cadrul INCEMC Timișoara si atragerea de noi cercetatori de valoare atat din Romania cat si din mediul international.
 1. Scurtă prezentare:

Proiectul isi propune sa construiasca si sa doteze spatiile necesare Laboratorului de Energii Regenerabile – Fotovoltaic, pentru ca acesta să se dezvolte in viitor ca un centru important de cercetare și educație în domeniul energiilor regenerabile / fotovoltaice si sa contribuie la creșterea capacității de cercetare si a nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional.

In Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic din cadrul INCEMC Timișoara vor fi elaborate, prin diferite tehnologii, materiale, structuri și în final celule fotovoltaice. Acestea vor fi studiate din punct de vedere al caracteristicilor morfostructurale, al compoziției elementale, al proprietăților optoelectronice și al performanțelor specifice. În continuare, vor fi integrate în sisteme fotovoltaice/hibride și studiate comparativ cu sistemele de top disponibile la ora actuală la nivel comercial pe piața internațională, ca posibilă alternativă de alimentare a unor clădiri (birouri, spații de locuit etc.) cu energie electrică sau a altor aplicații mici/medii.

În acest mod, în cadrul Laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic, se asigură continuitatea lanțului de dezvoltare, de la concept la produsul final, care poate fi valorificat prin transfer tehnologic.

            In dotarea laboratorului va intra noua clădire cu suprafața totală de 1.703 mp construiți; Laboratorul de energii regenerabile – fotovoltaic va fi structurat pe 3 unități:

 • UNITATEA 1. Elaborare materiale, structuri și celule fotovoltaice: elaborare de noi materiale nanostructurate prin metode în soluție; depunere de pelicule subțiri prin metode care nu necesită vid; realizare de structuri și celule fotovoltaice cu pelicule subțiri.
 • UNITATEA 2. Caracterizare materiale, structuri și celule fotovoltaice: caracterizare morfo-structurală, a compoziției elementale și a proprietăților optoelectronice ale materialelor și structurilor fotovoltaice; caracterizare și evaluare a performanțelor celulelor solare.
 • UNITATEA 3. Sisteme fotovoltaice/hibride de obținere a energiei electrice și sisteme de stocare a acesteia: alimentare cu energie a unor clădiri; sisteme PV/hibride pentru aplicații mici și medii.

 

Laboratorul va fi dotat cu aparatură specifică de ultimă generație, în valoare de 20.511.000,00 lei, dintre care 6 echipamente cu valoare mai mare de 100.000 EUR.

În cadrul laboratorului rezultat în urma implementării proiectului, în structura nou creată vor activa 35-45 de persoane, dintre care 19 vor fi specialiști angajați permanenți ai INCEMC, iar ceilalți vor fi specialiști români și străini, colaboratori sau angajați ai beneficiarilor direcți.

 1. Director de proiect

Dr.ing. Marius Constantin MIRICA, CS III

 1. Echipa de management:

•         MIRICA Marius Constantin – Director de proiect

       tel. 0256 222119, fax: 0256 201382, mobil: 0740070391,

      e-mail: miricamc@incemc.ro miricamc@yahoo.com

•         MIRICA Nicolae – Responsabil științific

       tel. 0256 222119, fax: 0256 201382, mobil: 0745505420,

       e-mail: incemc@incemc.ro

•         IORGA Mirela Ioana – Responsabil cu instrumentele de finanțare, comunicare/informare/promovare

      tel. 0256 222119, fax: 0256 201382, mobil: 0752197760,

      e-mail: mirela.iorga@incemc.ro , mirela_iorga@yahoo.com,

•         BALCU Ionel – Responsabil tehnic

tel. 0256 222119, fax: 0256 201382, mobil: 0742018319,

e-mail: ionel_balcu@yahoo.com

•         BUZATU Doru – Responsabil achiziții publice

       tel. 0256 222119, fax: 0256 201382, mobil: 0746083063,

e-mail: incemc@incemc.ro

 1. Persoana de contact:

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: drd.ing. Mirela IORGA
Funcție: Șef compartiment management proiecte, relații publice

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată

– INCEMC – Timișoara,

tel.: 0256 222119, 0752 197760, fax: 0256 201382
pagina web: www.incemc.rowww.repvl.ro;

e-mail: mirela.iorga@incemc.romirela_iorga@yahoo.com