INTARIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE DEPARTAMENTALE – AVID

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara

 

Proiectul INTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE DEPARTAMENTALE (AVID) este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice POS CCE Axa Prioritarã 2 COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE

Operatiunea 2.2.4: Intarirea capacitatii administrative

Obiectivul principal al proiectului il constituie cresterea performantelor administrative si a vizibilitatii interne si internationale ale departamentelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata din Timisoara in vederea realizarii unui management  performant, a unei bune gestionari a fondurilor publice, a cresterii capacitatii de elaborare, coordonare, monitorizare si implementare a proiectelor de cercetare-dezvoltare interne si internationale.

Durata proiectului – 6 luni, cu începere din 11 mai până în 11 noiembrie 2009

Valoarea totalã a proiectului – 350.350 lei

Valoarea  totala nerambursabila (eligibilã) a proiectului – 300.000  lei, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) – 249.000 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) – 51.000 lei

Valoarea totala neeligibila a proiectului (TVA) –  50.350 lei

Proiectul are ca scop principal:

 • Imbunătăţirea performantelor administrative şi de management ale instituţiilor de CD publice,
 • valorizarea rezultatelor din cercetare,
 • accesul la instrumentele financiare,
 • promovarea imaginii acestora (deoarece contribuie la dezvoltarea sistemului national de cercetare si implicit la accelerarea procesului de accedere in aria europeana a cercetarii prin performanta manageriala si rezultate stiintifice fundamentale si aplicative valoroase).

Obiectivele strategice ale proiectului AVID sunt:

 • cresterea performantei si a capacitatii administrative a institutului national, perfectionarea mijloacelor de comunicare si implementarea celor mai performante softuri de conducere si administrare a acesteia, cresterea capacitatii si abilitatii de a accesa fonduri europene de cercetare-dezvoltare, o publicitate eficienta pentru a face cunoscute obiectivele si rezultatele proiectului, precum si a rezultatelor stiintifice obtinute in activitatea de cercetare a acestuia
 • cresterea vizibilitatii si a colaborarii internationale.

Rezultatele anticipate ale proiectului constau in:

 • Capacitate sporita de administrare institutionala,
 • Management institutional si de proiect performant,
 • Strategie de valorizare a rezultatelor cercetarii
 • Echipe specializate pentru accesarea diverselor instrumente de finantare,
 • Metode moderne de administrare si gestionare
 • Mijloace de comunicare imbunatatite

Persoane de contact:

Beneficiar:

Dr. Fiz. Ioan Grozescu
Tel. 0745505421

CS Fiz. Iasmina Miron
Tel. 0726236017

Organismul Intermediar:

www.ancs.ro