PROIECTE IMPLEMENTATE

1. PATLAB Process analytical tecnology laboratory
2. CEEX M1 nr. 758/2006 Program MENER – METODĂ ŞI INSTALAŢIE DE PRODUCERE A CLORULUI ŞI UTILIZARE A ACESTUIA LA CLORINAREA APEI POTABILE PRIN INJECTAREA DIRECTĂ ÎN CONDUCTA DE ALIMENTARE
3. CEEX M1 2-CEX06-11.57/2006 Program CERES – Tehnologie moderna de obtinere a acidului pirazin 2,3 – dicarboxilic, intermediar in sinteza unor medicamente
4. CEEX M2 nr. 5888/2006 Program CNCSIS – Metoda de obtinere prin ultrasonare si instalatie de producere in laborator a unor structuri lipidice artificiale cu aplicatii in refacerea fibrelor nervoase lezate
5. CEEX M3 nr. 176/2006 Cresterea vizibilității internaționale si dezvoltarea Grupului Fotovoltaic – România din cadrul Platformei Tehnologice Europene PhotoVoltaic
7. CEEX M3 nr. 163/2006 Program CORINT – CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE A COMUNITĂŢII ŞTIINŢIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ÎN PROGRAMELE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE CERCETARE

 

CEEX M1 NR. 758 / 06.09.2006, PROGRAM MENER

 

CEEX M1 Nr. 758 / 06.09.2006, Program MENER
Denumirea proiectului:

METODĂ ŞI INSTALAŢIE DE PRODUCERE A CLORULUI ŞI UTILIZARE A ACESTUIA LA CLORINAREA APEI POTABILE PRIN INJECTAREA DIRECTĂ ÎN CONDUCTA DE ALIMENTARE

Director proiect: CS I Dr.Ing. Nicolae MIRICA

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată –INCEMC- Timişoara

Partener 1: Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara

Partener 2: Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj Napoca

Partener 3: SC Institutul De Studii Si Proiectari Energetice SA

Partener 4: Regia Autonoma Apa si Canal Aquatim Timişoara

Partener 5: Universitatea Transilvania Brasov

Aria tematică: 6 (6.2) – Managementul durabil al resurselor – conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale

Durata proiectului: 26 luni — Septembrie 2006 – Noiembrie 2008

Bugetul proiectului : 1.500.000 RON

Finanţare bugetară : 1.500.000 RON

Cofinanţare: 0

Obiectiv specific al proiectului :

Elaborarea unei metode şi a unei instalaţii de generare electrochimică a clorului din soluţii saline (eventual apă de mare) şi de clorinare a apei potabile prin injectarea imediată a clorului astfel obţinut direct în conducta de apă potabilă

Rezumatul propunerii:

În cadrul managementului durabil al resurselor naturale şi artificiale, managementul apei potabile ocupă un loc important prin impactul deosebit şi direct asupra sănătăţii populaţiei. Proprietăţile apei potabile sunt prevăzute de legile în vigoare şi trebuie să fie menţinute continuu în limitele legale. Pentru a împiedica reinfestarea apei cu microorganisme după tratare, singura soluţie aflată la îndemâna reţelelor municipale la ora actuală este clorinarea. Datorită scăderii concentraţiei clorului remanent în timp, clorinarea se face la uzina de tratare a apei cu o cantitate de clor în exces. Acest lucru s-ar elimina prin injectarea clorului în puncte, direct în reţea, dar transportul şi stocarea buteliilor de clor prezintă un pronunţat pericol de explozie.

Proiectul propune elaborarea unei metode şi a unei instalaţii de generare electrochimică a clorului din soluţii saline (eventual apă de mare) şi de clorinare a apei potabile prin injectarea imediată a clorului astfel obţinut direct în conducta de apă potabilă.

Generarea electrochimică a clorului in situ din soluţia salină este o metodă curată (uşor de automatizat) care elimină transportul şi depozitarea clorului gazos (şi deci, pericolul de explozie şi costul ridicat) şi asigură cantitatea de clor strict necesară menţinerii concentraţiei clorului remanent în apă la nivelul prevăzut de lege (suficient de mare pentru a împiedica înmulţirea microorganismelor, dar suficient de mic pentru a fi tolerat de organismul uman). Astfel, se elimină necesitatea clorinării iniţiale în exces a apei potabile şi se menţine constant nivelul clorului din conductele de apă potabilă.

Astfel, proiectul contribuie decisiv la îmbunătăţirea managementului durabil al uneia din cele mai importante resurse – APA POTABILĂ.

Planul de realizare:

Etapa

Activitatea

Rezultate obţinute

Termen

I.

Activitate I.1.

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra modalităţilor de tratare a apei potabile din reţeaua municipală

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra modalităţilor de tratare a apei potabile din reţeaua municipală

30.11.2006

II.

Activitate II.1

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra proceselor de electrod la generarea electrochimică a clorului

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra proceselor de electrod la generarea electrochimică a clorului

30.03.2007

Activitate II.2

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra utilizării şi fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra utilizării şi fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

30.03.2007

III.

Activitate III.1

Studiu de laborator asupra fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

Studiu de laborator asupra fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

30.09.2007

Activitate III.2

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru fabricarea (ADS)

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru fabricarea (ADS)

30.09.2007

Activitate III.3

Studiu documentar asupra metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi

Studiu documentar asupra metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.09.2007

Activitate III.4

Experimentarea în laborator a metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

Experimentarea în laborator a metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.09.2007

Activitate III.5

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

30.09.2007

Activitate III.6

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

30.09.2007

IV.

Activitate IV.1

Proiectarea şi realizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

Proiectarea şi realizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.2

Studiu documentar asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

Studiu documentar asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.3

Experimentări, optimizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

Experimentări, optimizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.4

Elaborarea manualului de utilizare a instalaţiei de fabricare a ADS

Elaborarea manualului de utilizare a instalaţiei de fabricare a ADS

15.02.2008

Activitate IV.5

Fabricarea ADS

Fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.6

Studiu de laborator asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

Studiu de laborator asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.7

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru obţinerea clorului din soluţii saline

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru obţinerea clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.8

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

15.02.2008

Activitate IV.9

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

15.02.2008

V.

Activitate V.1

Proiectarea modelului funcţional

Proiectarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.2

Studiu documentar privind senzorii de detecţie a clorului în aer şi apă

Studiu documentar privind senzorii de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.3

Realizarea unor senzori de detecţie a clorului în aer şi apă

Realizarea unor senzori de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.4

Studiul posibilităţii de utilizare a hidrogenului degajat la contraelectrod pentru alimentarea unei pile de combustie

Studiul posibilităţii de utilizare a hidrogenului degajat la contraelectrod pentru alimentarea unei pile de combustie

15.05.2008

Activitate V.5

Realizarea modelului funcţional

Realizarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.6

Experimentarea în laborator a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Experimentarea în laborator a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.7

Studiu documentar asupra automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

Studiu documentar asupra automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

15.05.2008

Activitate V.8

Automatizarea modelului funcţional

Automatizarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.9

Studiu documentar asupra posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Studiu documentar asupra posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

15.05.2008

Activitate V.10

Proiectarea şi realizarea unui sistem de injecţie a clorului în conductele de apă sub presiune

Proiectarea şi realizarea unui sistem de injecţie a clorului în conductele de apă sub presiune

15.05.2008

Activitate V.11

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

15.05.2008

Activitate V.12

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

15.05.2008

VI.

Activitate VI.1

Experimentări, optimizarea modelului funcţional

Experimentări, optimizarea modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.2

Experimentări, optimizarea senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Experimentări, optimizarea senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

30.11.2008

Activitate VI.3

Experimentări, optimizarea automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

Experimentări, optimizarea automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

30.11.2008

Activitate VI.4

Experimentări, optimizarea posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Experimentări, optimizarea posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

30.11.2008

Activitate VI.5

Experimentarea metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

Experimentarea metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.11.2008

Activitate VI.6

Elaborarea manualului de prezentare şi utilizare a modelului funcţional

Elaborarea manualului de prezentare şi utilizare a modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.7

Elaborarea manualului de utilizare a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Elaborarea manualului de utilizare a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

30.11.2008

Activitate VI.8

Elaborarea manualului de utilizare a sistemului de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Elaborarea manualului de utilizare a sistemului de injecţie a clorului în conductele sub presiune

30.11.2008

Activitate VI.9

Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului funcţional

Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.10

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

30.11.2008

Activitate VI.11

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

30.11.2008

PN II – P4 – PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

Domeniul 1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii

1. 11-017 / 2007 

Sistem de microsenzori piezoelectrici, de masurare, analiză şi control multiparametru, integrat 3D – PIEZOSENZ
Responsabil Partener: CS I Dr.Fiz. Ioan GROZESCU

2. 11-055 / 2007

Senzori si microsenzori bazati pe porfirine pentru analiza compusilor farmaceutici, a compusilor de importanta clinica si a alimentelor – PORFSENS
Director Proiect: CS I Dr.Chim. Raluca van STADEN

3. 12-103 / 2008

Arii de micro/nano senzori de prag pentru detectia in timp real a contaminarii mediului acvatic cu agenti chimici – AQAPROTECT
Responsabil Partener: Ioan GROZESCU

Domeniul 2. Energie

4. 21-077 / 2007

Biocombustibili obtinuti prin valorificarea deseurilor celulozice intr-un sistem integrat chimico-enzimatic – BIOETAENERGIE
Director Proiect: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

5. 341 / 2011

IMMUNOMODULANTE FLUOROGLYCOPEPTIDE MOLECULAR ARCHITECTURES – PN-II-ID-PCE-2011-3-0856
Director Proiect: Prof. dr. Ion NEDA

6. 22-101 / 2008

Statie autonoma de monitorizare cu aplicatii in domeniul energiei fotovoltaice si al protectiei mediului – SAM
Director Proiect: CS III Dr.Ing. Marius MIRICA

7. 22-124 / 2008

Producerea fotocatalitică a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizând deşeuri industriale sulfuroase (H2S, SO2) – H2SOLAR
Director Proiect: CS III Dr.Fiz. Terezia NYARI

8. 22-127 / 2008

Sinteza de semiconductori nanostructurati pe baza de Bi2Te3 si Zn4Sb3 dopati cu aplicatii in energetica curată – SEN-BITE
Director Proiect: CS III Fiz. Ştefan NOVACONI

9. 50 / 2014

Instalatie pilot mobila pentru tratarea apelor reziduale cu ajutorul energiei solare – SOLWATCLEAN
Director Proiect: Dr.ing. Daniel URSU

Domeniul 3. Mediu

10. 31-073 / 2007

Metode si tehnologii inovative de gestionare si denocivizare a deseurilor periculoase si tratare a levigatelor cu continut de elemente toxice, provenite din metalurgia metalelor neferoase grele – METRATOX
Director Proiect: CS I Dr.Ing. Nicolae MIRICA

11. 31-099 / 2007

Tehnologie moderna pentru cresterea durabilitatii constructiilor metalice – TECOMET
Responsabil Partener: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

12. 32-129 / 2008

Studiul obtinerii unor carbonati organici reactivi cu grupa nucleofuga cu aplicatii in sinteza dipeptidelor cu activitate biologica – CONDAB
Director Proiect: CS Dr.Ing. Adina SEGNEANU

13. 32-155 / 2008

Dezvoltarea de composite magnetodielectrice nanostructurate pentru crearea de anvelope inteligente cu absorbtie pronuntata a microundelor AAEM
Director Proiect: CS III Fiz. Ştefan NOVACONI
Domeniul 4. Sănătate

14. 41-001 / 2007

Identificarea şi caracterizarea biomarkerilor cancerului de creier exprimaţi in ser şi in lichidul cefalo-rahidian prin metode glicomice avansate bazate pe spectrometrie de masă – BRAIN_CAN_GLYCOMICS
Director Proiect: CS II Dr.Fiz. Alina ZAMFIR

15. 41-070 / 2007

Stabilirea acţiunii şi a efectelor stresoprotectoare şi/sau imunostimulatoare ale unor noi materiale biologic active – IMUNONANOMAT
Director Proiect: CS I Dr.Fiz. Ioan GROZESCU

16. 42-122 / 2008

Strategii cardioprotectoare la reperfuzie mitocondria ca multipla tinta terapeutica – CARDIO-MITO-P
Responsabil Partener: CS III Dr.Ing. Marius MIRICA
Domeniul 5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara

17. 51-102 / 2007

Senzori piezoelectrici performanti pe baza de noi structuri α-cuart, senzori pentru calitatea şi siguranţa alimentelor – SENZALI
Director Proiect: CS III Dr.Fiz. Marinela MICLAU

18. 52-145 / 2008

Suplimente alimentare hipoglicemiante şi antioxidante de structură antiocianidinică – SAHASA
Director Proiect: CS II Dr.Ing. Mariana ŞTEFĂNUŢ
Domeniul 7. Materiale, procese si produse inovative

19. 71-017 / 2007

Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi ecoeficiente a bauxitei – GABA
Director Proiect: CS I Dr.Ing. Nicolae MIRICA

20. 71-026 / 2007

Cercetări complexe privind obţinerea şi proprietăţile magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de CoδFe3-δO4 surfactate/nesurfactate şi biocompatibile cu potenţiale aplicaţii in terapia cancerului – NANOPART
Responsabil Partener: IDT I Ing.Paulina VLĂZAN

21. 71-056 / 2007

Sinteza materialelor zeolitice funcţionalizate cu nanocristale de dioxid de titan dopate şi testarea acestora in staţii pilot de potabilizare a apei – ZEONANO-SPP
Director Proiect: CS I Dr.Fiz. Ioan GROZESCU

22. 72-156 / 2008

Utilizarea unor materiale zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 pentru epurarea apelor reziduale in vederea recircularii acestora – NANO-ZEOREZID
Director Proiect: CS I Dr.Fiz. Ioan GROZESCU

23. 72-171 / 2008

Senzori microporoşi cu polianilină funcţionalizată cu grupări pendante, material inovativ utilizabil în identificarea şi controlul maladiei Parkinson – SEMPAR
Director Proiect: CS I Dr.Ing. Ioan ŢĂRANU
Domeniul 8. Spatiu si securitate

23_8. 291 / 2014

Dezvoltarea unui senzor pentru detectia multipla si selectiva a unor explozivi reprezentativi – SENSOREX
Director Proiect: Dr. Lazau Carmen

PN II – P2 – CAPACITĂŢI

24. 172 / 2008

Dezvoltarea unui laborator de tehnologie analitica de proces – extensia 1 – PATLAB E1
Director Proiect: CS I Dr.Chim. Jacobus van STADEN

PN II – P3 – IDEI Domeniul 10. Inginerie chimica si de proces

25. 746 / 2008

ID32 / 2008 DOT senzori. Un nou concept in tehnologia senzorilor
Director Proiect: CS I Dr.Chim. Jacobus van STADEN

POS-CCE – AXA II Operaţiunea 2.2.4. Intărirea capacităţii administrative

26. 194 / 2008

Intarirea capacităţii administrative şi a vizibilităţii internaţionale departamentale – AVID
Director Proiect: CS I Dr.Fiz. Ioan GROZESCU

POS-CCE – AXA II Operatiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

27. 249/2010

ID 907/14678 LABORATOR ENERGII REGENERABILE – FOTOVOLTAIC – LER
Director Proiect: Dr.ing. Marius Constantin MIRICA, CS III

PN II – RESURSE UMANE – Tinere echipe de cercetare

28. PN-II-RU-TE-2014-4-1142

45/01.10.2015

Highly efficient photocathodes for dye-sensitized tandem solar cells based on nanocrystalline delafossite materials – TANDEL CELL
Director Proiect: Dr. Marinela MICLĂU, CS II
PN III – PED

29. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0526

C 71/PED High-efficient and low-cost dye-sensitized solar cells based on copper
Director Proiect: Dr. Marinela MICLĂU, CS II

30. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0524

C 107 / 2017 Nanostructured anticorrosive hybrid materials based on pseudo-binary oxides and Zn-metalloporphyrins
Director Proiect: Dr. Mihaela Ionela BÎRDEANU, CS II

31. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0467

PED_123/2017 FULLERENE BASED DOUBLE-GRAPHENE PHOTOVOLTAICS
Director Proiect: Prof. dr. dr.-habil. Mihai V. PUTZ, CS I

32. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0073

Contract 48/12.07.2017 Development of microfluidics-mass spectrometry for the analysis of ganglioside structural and functional interactions
Director Proiect: Dr. Fiz. Alina-Diana Zamfir, CS I

33. PN-III-P1-1.1-PD-2016-0256

Contract Development of ion mobility mass spectrometry for the analysis of human gangliosides and their interactions
Director Proiect: Dr. Ing. Mirela Sârbu, CS

34. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0046

Contract Development of advanced platforms for the analysis and modeling of complex biological systems TEHNOBIOSIST
Director Proiect: Dr. Fiz. Alina-Diana Zamfir, CS I

35. PN-III-P2-2.1-PED-2019-2350

Contract 322PED Proiectarea unui metanizator de dioxid de carbon pentru dezvoltarea sustenabila a sistemelor energetice cu amprenta redusa de carbon
Director Proiect: Dr. Ing. Ionel BALCU, CS I

36. PN-III-P2-2.1-PED-2019-0487

Contract 528 PED / 2020 Nanostructured anticorrosive hybrid materials based on pseudo-binary oxides and Zn-metalloporphyrins
Director Proiect: Dr. Bîrdeanu Mihaela Ionela, CS II

37. PN-III-P2-2.1-PED-2019-3646

Contract 414 PED-2020 Experimental validation of ionic propulsion in laboratory conditions. Demonstrator: flying device with rotary ion engine.
Director Proiect: Fiz. Dr. Marius Ion Chirita Mihaila

38. PN-III-P2-2.1-PED-2019-0799

Contract Platforma integrata microfluidice-spectrometrie de masa cu mobilitate ionica pentru glicolipidomica creierului uman MICROIMS
Director Proiect: Prof. Dr. Fiz. Alina-Diana Zamfir, CS I

40. PCE 21 din 03/02/2021(PN-III-P4-ID-PCE-2020-0209)  

Project Director: CS 1 Prof. Dr. Fiz. Alina-Diana Zamfir

Project Title: Discovery and characterization of irregularly sulfated chondroitin/dermatan sulfate domains and their interactions by ion mobility mass spectrometry (Acronym: CHON-DERM-IMS)

41. PD 38/2020

Project Director: CS Dr. Mirela Sarbu

Project Title:Development of ion mobility mass spectrometry for screening and sequencing of sialylated and sulfated glicosphingolipids in cerebrospinal fluid in health and disease Acronym: CSFIMS