PROIECTE IMPLEMENTATE

1. PATLAB Process analytical tecnology laboratory
2. CEEX M1 nr. 758/2006 Program MENER – METODĂ ŞI INSTALAŢIE DE PRODUCERE A CLORULUI ŞI UTILIZARE A ACESTUIA LA CLORINAREA APEI POTABILE PRIN INJECTAREA DIRECTĂ ÎN CONDUCTA DE ALIMENTARE
3. CEEX M1 2-CEX06-11.57/2006 Program CERES – Tehnologie moderna de obtinere a acidului pirazin 2,3 – dicarboxilic, intermediar in sinteza unor medicamente
4. CEEX M2 nr. 5888/2006 Program CNCSIS – Metoda de obtinere prin ultrasonare si instalatie de producere in laborator a unor structuri lipidice artificiale cu aplicatii in refacerea fibrelor nervoase lezate
5. CEEX M3 nr. 176/2006 Cresterea vizibilității internaționale si dezvoltarea Grupului Fotovoltaic – România din cadrul Platformei Tehnologice Europene PhotoVoltaic
7. CEEX M3 nr. 163/2006 Program CORINT – CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE A COMUNITĂŢII ŞTIINŢIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ÎN PROGRAMELE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE CERCETARE

 

CEEX M1 NR. 758 / 06.09.2006, PROGRAM MENER

 

CEEX M1 Nr. 758 / 06.09.2006, Program MENER
Denumirea proiectului:

METODĂ ŞI INSTALAŢIE DE PRODUCERE A CLORULUI ŞI UTILIZARE A ACESTUIA LA CLORINAREA APEI POTABILE PRIN INJECTAREA DIRECTĂ ÎN CONDUCTA DE ALIMENTARE

Director proiect: CS I Dr.Ing. Nicolae MIRICA

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată –INCEMC- Timişoara

Partener 1: Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara

Partener 2: Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” Cluj Napoca

Partener 3: SC Institutul De Studii Si Proiectari Energetice SA

Partener 4: Regia Autonoma Apa si Canal Aquatim Timişoara

Partener 5: Universitatea Transilvania Brasov

Aria tematică: 6 (6.2) – Managementul durabil al resurselor – conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale

Durata proiectului: 26 luni — Septembrie 2006 – Noiembrie 2008

Bugetul proiectului : 1.500.000 RON

Finanţare bugetară : 1.500.000 RON

Cofinanţare: 0

Obiectiv specific al proiectului :

Elaborarea unei metode şi a unei instalaţii de generare electrochimică a clorului din soluţii saline (eventual apă de mare) şi de clorinare a apei potabile prin injectarea imediată a clorului astfel obţinut direct în conducta de apă potabilă

Rezumatul propunerii:

În cadrul managementului durabil al resurselor naturale şi artificiale, managementul apei potabile ocupă un loc important prin impactul deosebit şi direct asupra sănătăţii populaţiei. Proprietăţile apei potabile sunt prevăzute de legile în vigoare şi trebuie să fie menţinute continuu în limitele legale. Pentru a împiedica reinfestarea apei cu microorganisme după tratare, singura soluţie aflată la îndemâna reţelelor municipale la ora actuală este clorinarea. Datorită scăderii concentraţiei clorului remanent în timp, clorinarea se face la uzina de tratare a apei cu o cantitate de clor în exces. Acest lucru s-ar elimina prin injectarea clorului în puncte, direct în reţea, dar transportul şi stocarea buteliilor de clor prezintă un pronunţat pericol de explozie.

Proiectul propune elaborarea unei metode şi a unei instalaţii de generare electrochimică a clorului din soluţii saline (eventual apă de mare) şi de clorinare a apei potabile prin injectarea imediată a clorului astfel obţinut direct în conducta de apă potabilă.

Generarea electrochimică a clorului in situ din soluţia salină este o metodă curată (uşor de automatizat) care elimină transportul şi depozitarea clorului gazos (şi deci, pericolul de explozie şi costul ridicat) şi asigură cantitatea de clor strict necesară menţinerii concentraţiei clorului remanent în apă la nivelul prevăzut de lege (suficient de mare pentru a împiedica înmulţirea microorganismelor, dar suficient de mic pentru a fi tolerat de organismul uman). Astfel, se elimină necesitatea clorinării iniţiale în exces a apei potabile şi se menţine constant nivelul clorului din conductele de apă potabilă.

Astfel, proiectul contribuie decisiv la îmbunătăţirea managementului durabil al uneia din cele mai importante resurse – APA POTABILĂ.

Planul de realizare:

Etapa

Activitatea

Rezultate obţinute

Termen

I.

Activitate I.1.

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra modalităţilor de tratare a apei potabile din reţeaua municipală

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra modalităţilor de tratare a apei potabile din reţeaua municipală

30.11.2006

II.

Activitate II.1

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra proceselor de electrod la generarea electrochimică a clorului

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra proceselor de electrod la generarea electrochimică a clorului

30.03.2007

Activitate II.2

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra utilizării şi fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

Achiziţii în vederea completării bazei materiale; actualizare studiu documentar asupra utilizării şi fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

30.03.2007

III.

Activitate III.1

Studiu de laborator asupra fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

Studiu de laborator asupra fabricării anozilor cu dimensiuni stabile (ADS) pentru generarea electrochimică a clorului

30.09.2007

Activitate III.2

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru fabricarea (ADS)

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru fabricarea (ADS)

30.09.2007

Activitate III.3

Studiu documentar asupra metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi

Studiu documentar asupra metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.09.2007

Activitate III.4

Experimentarea în laborator a metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

Experimentarea în laborator a metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.09.2007

Activitate III.5

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

30.09.2007

Activitate III.6

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

30.09.2007

IV.

Activitate IV.1

Proiectarea şi realizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

Proiectarea şi realizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.2

Studiu documentar asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

Studiu documentar asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.3

Experimentări, optimizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

Experimentări, optimizarea instalaţiei pentru fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.4

Elaborarea manualului de utilizare a instalaţiei de fabricare a ADS

Elaborarea manualului de utilizare a instalaţiei de fabricare a ADS

15.02.2008

Activitate IV.5

Fabricarea ADS

Fabricarea ADS

15.02.2008

Activitate IV.6

Studiu de laborator asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

Studiu de laborator asupra generării electrochimice a clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.7

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru obţinerea clorului din soluţii saline

Elaborarea tehnologiei de laborator pentru obţinerea clorului din soluţii saline

15.02.2008

Activitate IV.8

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

15.02.2008

Activitate IV.9

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

15.02.2008

V.

Activitate V.1

Proiectarea modelului funcţional

Proiectarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.2

Studiu documentar privind senzorii de detecţie a clorului în aer şi apă

Studiu documentar privind senzorii de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.3

Realizarea unor senzori de detecţie a clorului în aer şi apă

Realizarea unor senzori de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.4

Studiul posibilităţii de utilizare a hidrogenului degajat la contraelectrod pentru alimentarea unei pile de combustie

Studiul posibilităţii de utilizare a hidrogenului degajat la contraelectrod pentru alimentarea unei pile de combustie

15.05.2008

Activitate V.5

Realizarea modelului funcţional

Realizarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.6

Experimentarea în laborator a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Experimentarea în laborator a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

15.05.2008

Activitate V.7

Studiu documentar asupra automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

Studiu documentar asupra automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

15.05.2008

Activitate V.8

Automatizarea modelului funcţional

Automatizarea modelului funcţional

15.05.2008

Activitate V.9

Studiu documentar asupra posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Studiu documentar asupra posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

15.05.2008

Activitate V.10

Proiectarea şi realizarea unui sistem de injecţie a clorului în conductele de apă sub presiune

Proiectarea şi realizarea unui sistem de injecţie a clorului în conductele de apă sub presiune

15.05.2008

Activitate V.11

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

15.05.2008

Activitate V.12

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

15.05.2008

VI.

Activitate VI.1

Experimentări, optimizarea modelului funcţional

Experimentări, optimizarea modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.2

Experimentări, optimizarea senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Experimentări, optimizarea senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

30.11.2008

Activitate VI.3

Experimentări, optimizarea automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

Experimentări, optimizarea automatizării modelului funcţional, transmiterii datelor şi controlului la distanţă

30.11.2008

Activitate VI.4

Experimentări, optimizarea posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Experimentări, optimizarea posibilităţilor de injecţie a clorului în conductele sub presiune

30.11.2008

Activitate VI.5

Experimentarea metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

Experimentarea metodelor de analiză a clorului, produşilor organocloruraţi etc.

30.11.2008

Activitate VI.6

Elaborarea manualului de prezentare şi utilizare a modelului funcţional

Elaborarea manualului de prezentare şi utilizare a modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.7

Elaborarea manualului de utilizare a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

Elaborarea manualului de utilizare a senzorilor de detecţie a clorului în aer şi apă

30.11.2008

Activitate VI.8

Elaborarea manualului de utilizare a sistemului de injecţie a clorului în conductele sub presiune

Elaborarea manualului de utilizare a sistemului de injecţie a clorului în conductele sub presiune

30.11.2008

Activitate VI.9

Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului funcţional

Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului funcţional

30.11.2008

Activitate VI.10

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

Comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor

30.11.2008

Activitate VI.11

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor, dacă este cazul

30.11.2008