BREVETE

Brevet nr. 120934 / 2006
Cuptor optic de inalta temperatura cu separare de medii

Brevet nr. 120191B1 / 28.10.2005
Procedeu de obţinere a soluţiilor concentrate de clorură de zinc
I.Rădoi, I.Goanţă, I.Ţăranu, G.Făgădar

Brevet nr. 119203B1 / 31.03.2004
Electrolizor pentru oxidarea etixantatului de sodiu
Gh.Făgădar-Cosma, I.Ţăranu, I.Rădoi

Brevet nr. 119238 B1 / 29.04.2004
Reactor pentru oxidarea electrochimică mediată a dextranului 2000-5000
Gh.Făgădar-Cosma, I.Ţăranu, I.Rădoi

Brevet nr. 119238 B1 / 29.04.2004
Reactor pentru oxidarea electrochimică mediată a dextranului 2000-5000
G.Făgădar, I.Ţăranu, I.Rădoi

Patent Nr. 112399B1 / 2002
Sistem detasabil de incalzire pentru autoclave de inalta presiune si temperatura

Patent Nr. 117842 / 2002
Sistem de protectie anticoroziva a incintelor pentru obtinerea monocristalelor de fosfat de aluminiu

Cerere brevet nr. C-277 / 17.03.1999 (perfecţionează brevetul nr.113573)
Procedeu de obţinere de soluţii de fosfatare
I.Ţăranu, Gh.Făgădar, I.Rădoi, I.Goanţă

Brevet nr. 113573 / 26.05.1997
Procedeu de obţinere de soluţii de fosfatare
I.Ţăranu, Gh.Făgădar, I.Rădoi, I.Goanţă

Brevet nr. 113665 / 11.06.1997
Soluţie de fosfatare
I.Ţăranu, Gh.Făgădar, I.Rădoi, I.Goanţă

Brevet nr. 102524 / 03.01.1989
Procedeu de obţinere a alcoolului 3,5-di-terţ-butil benzilic
I. Iorga, I. Ţăranu

Brevet nr. 100120 / 28.11.1989
Electrolizor pentru sinteza compuşilor organici
I.Coman, I.Rădoi, I.Ţăranu, N.Vaszilcsin, Gh.Făgădar-Cosma

Brevet nr. 98378 / 24.04.1989
Electrolizor necompartimentat pentru obţinerea hidrochinonei
I.Rădoi, Gh.Făgădar-Cosma, N.Vaszilcsin, I.Ţăranu, I.Coman, C.Daminescu, C.Coman

Brevet nr. 97958 / 28.08.1989
Procedeu electrochimic de oxidare a dextranului în electrolizor cu spaţii electrodice neseparate
I.Rădoi, Gh.Făgădar-Cosma, I.Ţăranu, N.Vaszilcsin, V.Crăciun

Brevet nr. 94737 / 27.11.1989
Electrolizor pentru oxidarea benzenului la p-benzochinonă
I.Rădoi, I.Ţăranu, I.Coman, N.Vaszilcsin, Gh.Făgădar-Cosma

Brevet nr. 91775 / 27.10.1986
Procedeu electrochimic de obţinere a p-benzochinonei
I.Rădoi, N.Vaszilcsin, I.Ţăranu, Gh.Făgădar-Cosma