CEEX M3 Nr. 163 / 2006, Program CORINT

Denumirea proiectului:

CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE A COMUNITĂŢII ŞTIINŢIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ÎN PROGRAMELE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE CERCETARE

 

Director proiect: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

 

Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată –INCEMC- Timişoara

Partener 1: Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara

 

Arii tematice:

8.2 – Combinarea obiectivelor economice, sociale şi de dezvoltare durabilă în perspectiva europeană

8.7 – Activităţi de prognoză privind problemele majore ale ştiinţei, tehnologiei şi problemelor socio-economice

8.1 – Creşterea economică, locuri de muncă şi competitivitatea într-o societate bazată pe cunoaştere

 

Durata proiectului: 23 LUNI — AUGUST 2006 – IUNIE 2008

 

Bugetul proiectului : 2.000.000 RON

Finanţare bugetară : 2.000.000 RON

Cofinanţare: 0

 

Obiectiv specific al proiectului :

Tema propusă Creşterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii ştinţifice prin dezvoltarea de parteneriate în programele europene şi internaţionale de cercetare se încadrează cu succes şi în obiectivele:

  • Activităţi de prognoză privind problemele majore ale ştiinţei, tehnologiei şi problemelor socio-economice cum ar fi tendinţele demografice şi globalizarea cunoaşterii, evoluţia sistemelor de cercetare, ca şi dezvoltările viitoare în şi între domeniile majore de cercetare şi disciplinele ştiinţifice;
  • Cresterea economică, locuri de muncă şi competitivitatea într-o societate bazată pe cunoaştere, dezvoltarea şi integrarea cercetării la nivel naţional şi internaţional;

În cadrul acestui proiect colectivul propune :

  • Identificarea necesităţiilor;
  • Stabilirea priorităţilor;
  • Protejarea resurselor umane şi materiale existente;
  • Promovarea educaţiei interdisciplinare, a transferului tehnologic şi a inovări;
  • Promovarea consideraţiilor sociale în cercetare şi dezvoltare, cooperare şi iniţiativă la nivel internaţional;

Rezumatul propunerii:

În cadrul acestui proiect se vor organiza manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde din domeniile:electrochimie, chimie organică,chimie-fizică,inginerie chimică, nanotehnologii, protecţia mediului. În cadrul primei etape vor fi  prezentate lucrări ştiinţifice, inovaţii şi proiecte ale participanţilor la simpozionul organizat cu ocazia împlinirii a zece ani de la înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC –  Timişoara.

Partenerul în acest proiect este Universitatea Politehnica din Timişoara. Universitatea „Politehnica” din Timisoara, este una dintre cele mai mari si binecunoscute universitati tehnice din Europa Centrala si de Est. UPT a fost infiintata in 1920, avand constant o traditie si reputatie binemeritata. Valoarea universitatii este demonstrata prin programele academice, cercetarea multidisciplinara, suportul acordat studentilor, prin rata ridicata de angajare a absolventilor si de baza materiala.

Prin personalităţile implicate de la Facultatea de Chimie Industrială şi Protecţia Mediului din cadrul UPT, prin acordurile internaţionale încheiate cu peste 60 de universităţi din întreaga lume, se va realiza în primul rând puntea de legatura între învăţământul superior şi institutele de cercetare.

Prin manifestările ştiinţifice organizate la care vor participa reprezentanţi din diverse domenii ale comunităţii ştiinţifice, vor fi abordate numeroase probleme şi priorităţi ce vor constitui precursori ai  unor noi contracte şi colaborări, precum şi o cale optimă de cunoaştere a domeniului de activitate al participanţilor.

Tema propusă va contribui la creşterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii ştiinţifice româneşti precum şi la creşterea gradului de corelare şi integrare în programele europene de cercetare.

Proiectul urmăreşte de asemenea sporirea coerenţei dintre proiectele UE existente (FP6) şi viitoare (FP7) având ca rezultat final schimbări radicale precum şi o dezvoltare durabilă.

Principalul obiectiv al proiectului este de a crea o strategie de cercetare care, va constitui baza pentru:

–          identificarea necesităţilor

–          sporirea priorităţilor

–          promovarea educaţiei interdisciplinare,

–          promovarea transferului  tehnologic şi a  inovării;

–          protejarea resurselor;

–          consideraţii sociale în cercetare şi dezvoltare, cooperare şi iniţiativa la nivel internaţional.

Această strategie este necesară  alinierii centrelor şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din Romania la nivelul celor internaţionale. Baza logistică a celor doi parteneri (INCEMC Timişoara şi UPT), achiziţionată din proiecte PNCDI anterioare şi surse proprii (reţea  de calculatoare Pentium 4 cu Windows XP Professional, acces la Internet, sisteme audio-video, etc.), asigură o bună derulare a proiectului şi atingerea obiectivelor propuse. In spaţiile de care dispun cele două instituţii se pot crea condiţii deosebite pentru o desfăşurare optimă a meselor rotunde şi a conferinţelor propuse. Spaţiul ce se va inaugura în data de 31 mai 2006 de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Parcului Ştiinţific şi Tehnologic „TIM SCIENCE PARK”, (al cărui membru fondator este INCEMC Timişoara), amenajat la standarde europene, va fi pus la dispoziţie pentru derularea în bune condiţiuni ale activităţilor propuse.

Lucrările prezentate în cadrul activităţilor ştiinţifice vor fi publicate în rezumat în broşura manifestării, şi in extenso în volumele Buletinului Ştiinţific al UPT, revistă de specialitate categoria B. În acelaşi timp, titlurile şi rezumatele lucrărilor, alături de programul detaliat al manifestărilor şi alte informaţii utile vor fi publicate pe pagina web, special creată pentru evenimentele propuse. Mesele rotunde se vor concretiza prin acorduri ferme de colaborare publicate pe portalul manifestării în vederea atragerii de noi parteneri pentru înfiinţarea unor noi platforme tehnologice.

 

Planul de realizare:

Anul Etape /Activităţi/ Parteneri Termene Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

2006 ETAPA I.

Organizarea simpozionului aniversar „INCEMC – 10 ani de existenţă”

14.12.2006

O.I.1. Stabilirea organigramei
A.1. Stabilirea comitetului de organizare

CO + P1

14.12.2006 Comitet  organizare /

Proces verbal

A.2. Stabilirea comitetului ştiinţific

CO + P1

14.12.2006 Comitet ştiinţific /

Proces verbal

A.3. Stabilirea comitetului executiv

CO + P1

14.12.2006 Comitet executive /

Proces verbal

A.4. Stabilirea termenelor limită

CO + P1

14.12.2006 Calendar manifestare /

Calendar manifestare

O.I.2. Prezentare si diseminare eveniment
A.5. Realizarea unui portal care să găzduiască informaţii despre conferinţă

CO + P1

14.12.2006 Portal Conferinta /

Pagina WEB conferinta

A.6. Conceperea şi realizarea materialelor suport

CO + P1

14.12.2006 Materiale suport /

Materiale suport

A.7. Identificarea potenţialilor participanţi

CO + P1

14.12.2006 Identificare participanti /

Identificare participanti

A.8. Contactarea şi informarea comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale – circulara I

CO + P1

14.12.2006 Informare publica /

Circulara I

A.9. Diseminare eveniment

CO + P1

14.12.2006 Diseminare  /

Materiale suport

O.I.3. Achiziţii
A.10. Achiziţii consumabile

CO

14.12.2006 Achiziţie consumabile /

Raport achiziţie

A.11. Achiziţii echipamente tehnice

CO

14.12.2006 Achiziţie echipamente /

Raport achiziţie

O.I.4. Centralizarea şi selectarea participanţilor
A.12. Întocmirea bazei de date cu rezumatele primite de la potenţialii participanţi

CO + P1

14.12.2006 Baza de date /

Baza de date

A.13. Selectarea rezumatelor de către comitetul ştiinţific al manifestării

CO + P1

14.12.2006 Baza de date  /  Baza de date
A.14. Trimiterea notificărilor de acceptare CO + P1 14.12.2006 Acceptare participare /

Notificari

ETAPA II.

Desfăşurarea simpozionului aniversar

30.04.2007

O.II.1. Pregătirea materialelor ştiinţifice şi informative
A.15. Primirea textului integral al lucrărilor de la participanţii selectaţi

CO + P1

30.04.2007 Baza de date /

Baza de date

A.16. Conceperea programului detaliat (pe secţiuni) al simpozionului

CO + P1

30.04.2007 Programul manifestarii /

Programul manifestarii

A.17. Tipărirea broşurii şi a circularei II

CO + P1

30.04.2007 Brosura /

Circulara II

A.18. Trimiterea circularei II

CO + P1

30.04.2007 Informare participanţi /

Circulara II

A.19. Tipărirea lucrărilor in extenso în Buletinul Ştiinţific al UPT

CO + P1

30.04.2007 Volum simpozion /

Volum simpozion

OII.2. Desfăşurarea simpozionului
A.20. Susţinerea conferinţelor

CO + P1

30.04.2007 Sesiune conferinte /

Conferinte

A.21. Prezentarea posterelor

CO + P1

30.04.2007 Sesiune postere /

Postere

A.22. Mese rotunde pe tema: „Dezvoltarea reţelelor de cercetare-dezvoltare la nivel european in ariile tematice respective”

CO + P1

30.04.2007 Acord parteneriate /

Acord parteneriate

A.23. Incheiere acorduri de parteneriat

CO + P1

30.04.2007 Acord parteneriate /

Acord parteneriate

A.24. Cocktail

CO + P1

30.04.2007 Dialoguri /

Dialoguri

O.II.3. Raport intermediar
A.25. Intocmire raport intermediar

CO + P1

30.04.2007 Raport intermediary /

Raport intermediar

2007 ETAPA III. Organizarea unor mese rotunde şi a unui simpozion internaţional „Conferinţa internaţională de Chimie, Fizică şi Inginerie Chimică”                                                                                           20.09.2007
O.III.1. Stabilirea organigramei
A.26. Stabilirea comitetului de organizare

CO + P1

20.09.2007 Comitet  organizare /

Proces verbal

A.27. Stabilirea comitetului ştiinţific

CO + P1

20.09.2007 Comitet ştiinţific /

Proces verbal

A.28. Stabilirea comitetului executive

CO + P1

20.09.2007 Comitet executive /

Proces verbal

A.29. Stabilirea termenelor limită

CO + P1

20.09.2007 Calendar manifestare /

Calendar manifestare

O.III.2. Prezentare si diseminare eveniment
A.30. Realizarea unui portal care să găzduiască informaţii despre conferinţă

CO + P1

20.09.2007 Portal Conferinta /

Pagina WEB conferinta

A.31. Conceperea şi realizarea materialelor suport

CO + P1

20.09.2007 Materiale suport /

Materiale suport

A.32. Identificarea potenţialilor participanţi

CO + P1

20.09.2007 Identificare participanti /

Identificare participanti

A.33. Contactarea şi informarea comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale – circulara I

CO + P1

20.09.2007 Informare publica /

Circulara I

A.34. Diseminare eveniment

CO + P1

20.09.2007 Diseminare  /

Materiale suport

O.III.3. Achiziţii
A.35. Achiziţii consumabile

P1

20.09.2007 Achiziţie consumabile /

Raport achiziţie

A.36. Achiziţii echipamente tehnice                        P1 20.09.2007 Achiziţie echipamente /

Raport achiziţie

O.III.4. Centralizarea şi selectarea participanţilor
A.37. Întocmirea bazei de date cu rezumatele primite de la potenţialii participanţi

CO + P1

20.09.2007 Baza de date /

Baza de date

A.38. Selectarea rezumatelor de către comitetul ştiinţific al manifestării

CO + P1

20.09.2007 Baza de date /

Baza de date

A.39. Trimiterea notificărilor de acceptare       CO + P1 20.09.2007 Acceptare participare /

Notificari

2008  

ETAPA IV. Raportare Finală

                                                                                     30.06.2008

O.IV.1. Pregătirea materialelor ştiinţifice şi informative
A.40. Primirea textului integral al lucrărilor de la participanţii selectaţi

CO + P1

25.04.2008 Baza de date /

Baza de date

A.41. Conceperea programului detaliat (pe secţiuni) al simpozionului

CO + P1

25.04.2008 Programul manifestarii /

Programul manifestarii

A.42. Tipărirea unei broşuri şi a circularei II             CO + P1 25.04.2008 Brosura /

Circulara II

A.43. Tipărirea lucrărilor in extenso în Buletinul Ştiinţific al UPT          CO + P1 25.04.2008 Informare participanţi /

Circulara II

A.44. Trimiterea circularei II

CO + P1

25.04.2008 Volum simpozion /

Volum simpozion

O.IV.2. Desfăşurarea simpozionului
A.45. Susţinerea conferinţelor

CO + P1

30.05.2008 Sesiune conferinte

/

Conferinte

A.46. Prezentarea posterelor CO + P1 30.05.2008 Sesiune postere /

Postere

A.47. Mese rotunde pe tema: „Dezvoltarea reţelelor de cercetare-dezvoltare la nivel european in ariile tematice respective”

CO + P1

30.05.2008 Acord parteneriate

/

Acord parteneriate

A.48. Incheiere acorduri de parteneriat

CO + P1

30.05.2008 Acord parteneriate

/

Acord parteneriate

A.49. Cocktail

CO + P1

30.05.2008 Dialoguri /

Dialoguri

A.50. Activităţi socio-culturale

CO + P1

30.05.2008 Dialoguri /

Dialoguri

O.IV.3. Raportul final
A.51. Întocmire raport final

CO + P1

30.06.2008 Raport final /

Raport final