Au fost elaborate următoarele tehnologii, produse, servicii: