DEPARTAMENTE

Departamentul Electrochimie Aplicată
Departament Fizică Aplicată
Departament Analiză şi Caracterizare

COMPARTIMENTE

Compartiment Financiar-Contabil, Control Financiar, Administrativ
Compartiment Juridic
Compartiment Audit
Compartiment Resurse Umane
Compartiment Management Proiecte
Compartiment Relaţii Publice, Mass-Media, Diseminare Informaţii
Compartiment Achiziţii Publice, Marketing
Compartiment Asigurarea Calităţii
Compartiment Transfer Tehnologic
Compartiment Proprietate Industrială
Compartiment Microproducţie

LABORATOARE

Laborator Electrochimie şi Tehnologii Electrochimice
Laborator Tehnologii de Protecţia Mediului
Laborator Energii Regenerabile
Laborator Bioelectrochimie
Laborator Teoria Corpului Solid
Laborator Sinteze Nanomateriale
Laborator Sinteze Materiale Cristaline
Laborator Sinteze Nanocompozite şi Filme Subţiri
Laborator Cromatografie
Laborator Analize Electrochimice
Laborator Spectroscopie de Absorbţie Atomică
Laborator Coroziune
Laborator Spectroscopie Fotonică
Laborator Spectrometrie de Masă
Laborator Microscopie Optică şi Electronică
Laborator Difracţie de Raze X
Laborator PATLAB Bucureşti