DEPARTAMENTE
Departamentul Electrochimie Aplicată
Departament Fizică Aplicată
Departament Analiză şi Caracterizare
 
COMPARTIMENTE
Compartiment Financiar-Contabil, Control Financiar, Administrativ                       
Compartiment Juridic                                                                                      
Compartiment Audit
Compartiment Resurse Umane
Compartiment Management Proiecte
Compartiment Relaţii Publice, Mass-Media, Diseminare Informaţii
Compartiment Achiziţii Publice, Marketing
Compartiment Asigurarea Calităţii                                                     
Compartiment Transfer Tehnologic 
Compartiment Proprietate Industrială
Compartiment Microproducţie
 
LABORATOARE
Laborator Electrochimie şi Tehnologii Electrochimice
Laborator Tehnologii de Protecţia Mediului
Laborator Energii Regenerabile
Laborator Bioelectrochimie
Laborator Teoria Corpului Solid
Laborator Sinteze Nanomateriale
Laborator Sinteze Materiale Cristaline
Laborator Sinteze Nanocompozite şi Filme Subţiri
Laborator Cromatografie
Laborator Analize Electrochimice
Laborator Spectroscopie de Absorbţie Atomică
Laborator Coroziune
Laborator Spectroscopie Fotonică
Laborator Spectrometrie de Masă
Laborator Microscopie Optică şi Electronică
Laborator Difracţie de Raze X
Laborator PATLAB Bucureşti