Nr.contract: 22-101 / 01.10.2008

încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE
DIRECTIA DE CERCETARE 2. ENERGIE 2.1. (2.1.4)

Categoria de proiect: PC

 

Titlul proiectului:

Stație autonomă de monitorizare cu aplicații în domeniul energiei fotovoltaice și al protecției mediului

 

Acronim: SAM

 

Rezumatul:

Prin tematica proiectului acesta se incadreaza in obiectivul derivat “Cresterea competentei tehnologice si promovarea trasferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile”, domeniul prioritar de cercetare 2. Energie, Directia de cercetare 2.1. Sisteme si tehnologii energetice durabile. Securitatea energetica, Tematica de cercetare 2.1.4. Promovarea tehnologiilor energetice curate.

 

Scopul proiectului este dezvoltarea unui concept de statie de monitorizare care sa permita monitorizarea parametrilor meteo si de mediu necesari pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea instalarii unor sisteme fotovoltaice in locatia respectiva, precum si pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului.

 

Scopul proiectului va fi atins prin colaborarea stransa intre echipele participante la proiect prin dezvoltarea unui concept nou de statie autonoma de monitorizare: statia va avea o structura modulara, ceea ce va permite utilizarea ei in orice domeniu este necesara monitorizarea pe durate mari de timp.

Astfel, statia va cuprinde: un modul de alimentare cu energie electrica, un modul de control si transmisie – receptie a datelor la distanta (aceste doua module se vor regasi in toate configuratiile statiei, indiferent de aplicatie), precum si module de monitorizare care vor fi alese si utlizate in functie de aplicatie (dintre acestea vor fi realizate in timpul proiectului un modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si un modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului, urmand ca ulterior sa mai poata fi realizate si alte module – de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor eoliene, de monitorizare a traficului etc.).

 

 

 

 

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute:

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei statii autonome de monitorizare cu aplicatii in domeniul energiei fotovoltaice si al protectiei mediului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea unui modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;

2. Dezvoltarea unui modul de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului;

3. Dezvoltarea unui modul de alimentare cu energie electrica;

4. Dezvoltarea unui modul de control si transmisie – receptie a datelor la distanta;

5. Dezvoltarea unei statii autonome de monitorizare;

6. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;

7. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru protectia mediului;

8. Organizarea unor cursuri de instruire;

9. Realizarea unui studiu economico-financiar in vederea lansarii pe piata.

 

Obiectivele suport ale proiectului sunt:

1. identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare;

2. diseminarea rezultatelor obtinute.

 

 

 

Institutia coordonatoare:

 

INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA –INCEMC- TIMISOARA

ROMANIA, TIMIȘOARA,  Cod 300569, str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu, nr.144;

tel: 0256 222119, fax: 0256 201382, e-mail: incemc@incemc.ro, www.incemc.ro

 

Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

 

 

Componenta consortiului:

 

·        Coordonator – CO: INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA –INCEMC- TIMISOARA

o       Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

 

·        Partener 1 – P1: OXYGEN COMPUTERS SRL

o       Responsabil proiect: ing. Daniel GHIURUȚAN

 

·        Partener 2 – P2: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

o       Responsabil proiect: Prof.dr.ing. Ion VIȘA

 

·        Partener 3 – P3: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

o       Responsabil proiect: Prof.dr. Alexandru JIVAN

 

 

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului):

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Programul 4. PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

 

 

Durata proiectului: 36 luni

 


 

Activitatile, responsabilitatile aferente fiecarui participant și rezultatele/documentele de prezentare a rezultatelor

 

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

 

 

 

 

Anul

 

 

 

Denumire Etape/ Denumire Activități

 

 

Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat

 

 

 

Organizatia executanta

 

 

 

Termene

 

 

 

 

Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

 

Necesar  resurse financiare *)

(Valoare in lei)

 

 

 

 

Total

Din care

Finanțare

din bugetul Programului  4

 

Finanțare

din alte surse

(cofinanțare)

În lei

2009

Etapa I. Studierea si selectarea parametrilor de monitorizat

 

 

30.01.09

 

132.500

120.000

contractat cf. buget act adit. 2009

12.500

 

Activitate I.1 Studiu asupra parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice

A2. Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

Identificarea parametrilor importanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice / raport de cercetare

30.000

30.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

25.000

25.000

0

 

Activitate I.2. Studiu asupra parametrilor determinanti pentru protectia mediului

A2. Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

Identificarea parametrilor importanti pentru protectia mediului / raport de cercetare

10.000

10.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

10.000

10.000

0

 

Activitate I.3. Studiu asupra posibilitatilor de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei

A2. Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

Raport de cercetare referitor la posibilitatile de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei

10.000

10.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

10.000

10.000

0

 

Activitate I.4. Studiu asupra posibilitatilor de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta

A2. Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

Raport de cercetare referitor la posibilitatile de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta

62.500

50.000

12.500

 

 

 

P1 - OXY

 

 

62.500

50.000

12.500

 

Activitate I.5 Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor , brevetare (daca este cazul)

B. Activitati suport (B1)

 

 

cerere de brevet (daca este cazul)

0

0

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

0

0

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

0

0

0

 

Activitate I.6 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda)

B. Activitati suport (B3)

 

 

Organizarea unei mese rotunde pt.  diseminarea informatiilor acumulate pina in aceasta etapa

20.000

20.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

20.000

20.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

0

0

0

2009

Etapa II. Proiectarea statiei autonome de monitorizare - Proiectarea modulului de alimentare cu energie electrica 

 

 

30.11.09

 

Proiectul modulului de monitorizare

60.710

60.710

credit de angajament

0

 

Activitate II.1. Proiectarea modulului de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de monitorizare

57.460

57.460

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

57.460

57.460

0

 

Activitate II.2 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda)

B. Activitati suport (B2, B3)

 

 

Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / proces verbal intrunire

 

 

 

 

 

 

P2 - UTB

 

 

3.250

3.250

0

2009/ 2010

Etapa III. Proiectarea statiei autonome de monitorizare (parțial)

 

 

10.12.10

 

529.630

 

519.305 din care:

255.305 buget;

264.000 credit de angajament

10.325

 

Activitate III.1. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice (parțial)

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de monitorizare – concept si date preliminare

51.325

 

51.325 din care:

51.325 buget

0 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

50.000

 

50.000 din care:

50.000 buget

0 credit de angajament

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

1.325

1.325 din care:

1.325 buget

0 credit de angajament

0

 

Activitate III.2. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de monitorizare

42.540

 

42.540 din care:

42.540 buget

0 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

42.540

 

42.540 din care:

42.540 buget

0 credit de angajament

0

 

Activitate III.3. Proiectarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta (parțial)

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie – concept si date preliminare

51.625

41.300 din care:

41.300 buget

0 credit de angajament

10.325

 

 

 

P1 - OXY

 

 

51.625

41.300 din care:

41.300 buget

0 credit de angajament

10.325

 

Activitate III.4. Proiectarea statiei autonome de monitorizare (parțial)

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.4)

 

 

Proiect statie autonoma de monitorizare – concept si date preliminare

100.000

 

100.000 din care

95.000 buget;

5.000 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

100.000

 

100.000 din care

95.000 buget;

5.000 credit de angajament

0

 

Activitate III.5. Realizarea modulului de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei

A2. Cercetare industriala

(A2.5)

 

 

Model functional - modul de alimentare

100.000

100.000 din care

0 buget;

100.000 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

100.000

100.000 din care

0 buget;

100.000 credit de angajament

0

 

Activitate III.6. Realizarea statiei autonome de monitorizare

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.5)

 

 

Prototip statie autonoma de monitorizare

130.000

130.000 din care

0 buget;

130.000 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

130.000

130.000 din care

0 buget;

130.000 credit de angajament

0

 

Activitate III.7 Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare (daca este cazul)

B. Activitati suport (B1)

 

 

cerere de brevet (daca este cazul)

0

0

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

0

0

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

0

0

0

 

Activitate III.8 Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda)

B. Activitati suport (B2, B3)

 

 

Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / process verbal intrunire

54.140

 

54.140 din care

25.140 buget

29.000 credit de angajament

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

50.165

50.165 din care

21.165 buget

29.000 credit de angajament

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

3.975

3.975 din care

3.975 buget

0 credit de angajament

0

2011

Etapa IV. Proiectarea (final) și realizarea statiei autonome de monitorizare.

Punerea in functiune a statiei autonome de monitorizare. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului. Prelucrarea datelor. Concluzii

 

 

30.09.11

 

1.566.326

1.299.985

266.341

 

Activitate IV.1. Proiectarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice – rezultate finale

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de monitorizare

18.675

18.675

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

18.675

18.675

0

 

Activitate IV.2. Proiectarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta – rezultate finale

A2. Cercetare industriala

(A2.4)

 

 

Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie

163.375

130.700

32.675

 

 

 

P1 - OXY

 

 

163.375

130.700

32.675

 

Activitate IV.3. Realizarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice

A2. Cercetare industriala

(A2.5)

 

 

Model functional - modul de monitorizare a sistemelor fotovoltaice

100.000

100.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

100.000

100.000

0

 

Activitate IV.4. Realizarea modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru protectia mediului

A2. Cercetare industriala

(A2.5)

 

 

Model functional - modul de monitorizare pentru protectia mediului

100.000

100.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

100.000

100.000

0

 

Activitate IV.5. Realizarea modulului de control si transmisie/ receptie a datelor la distanta

A2. Cercetare industriala

(A2.5)

 

 

Modul de control si transmisie/ receptie a datelor recoltate

225.000

200.000

25.000

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

100.000

100.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

125.000

100.000

25.000

 

Activitate IV.6. Elaborare documentație model funcțional pentru modulul de control și transmisie-recepție a datelor la distanță

A2. Cercetare industriala

(A2.2)

 

 

Documentație model funcțional pentru modulul de control și transmisie-recepție

160.000

128.000

32.000

 

 

 

P1 - OXY

 

 

160.000

128.000

32.000

 

Activitate IV.7. Instalarea in locatia aleasa a statiei autonome de monitorizare. Punere in functiune. Elaborarea si lansarea site-ului interactive al statiei autonome de monitorizare

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

 

 

Process verbal punere in functiune statie autonoma de monitorizare; site interactiv

330.000

250.000

80.000

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

35.000

35.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

333.333

200.000

133.333

 

 

 

P2 - UTB

 

 

15.000

15.000

0

 

Activitate IV.8. Elaborare manual de instalare a statiei autonome de monitorizare.

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

 

 

manual de instalare

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.9. Organizare curs. Formare personal in domeniu (instalare statie autonoma de monitorizare)

B. Activitati suport (B5)

 

 

Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.10. Monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

 

 

Raport experimentare referitor la monitorizarea parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice si pentru protectia mediului

65.000

65.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

10.000

10.000

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

55.000

55.000

0

 

Activitate IV.11. Testarea/ optimizarea / verificarea statiei autonome de monitorizare

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

 

 

Testarea/ optimizarea / verificarea statiei autonome de monitorizare / raport de testare

103.333

70.000

33.333

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

20.000

20.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

83.333

50.000

33.333

 

Activitate IV.12. Elaborare manual de intretinere a statiei autonome de monitorizare

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

 

 

manual de intretinere elaborat

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.13. Organizare curs. Formare personal in domeniu (intretinere statie autonoma de monitorizare)

B. Activitati suport (B5)

 

 

Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.14. Elaborare manual de utilizare a statiei autonome de monitorizare

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.3)

 

 

manual de utilizare

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.15. Organizare curs. Formare personal in domeniu (utilizare statie autonoma de monitorizare)

B. Activitati suport (B5)

 

 

Numar de specialisti initiate in activitatea de exploatare si monitorizare a sistemelor fotovoltaice

5.000

5.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

5.000

5.000

0

 

Activitate IV.16. Prelucrarea datelor experimentale, interpretarea rezultatelor, concluzii

A.2 Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

interpretarea rezultatelor obtinute / raport de testare

145.000

135.000

10.000

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

85.000

85.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

10.000

0

10.000

 

 

 

P2 - UTB

 

 

50.000

50.000

0

 

Activitate IV.17. Studiu economic-financiar

A.2 Cercetare industriala

(A2.1)

 

 

Optimizarea dpdv economic-financiar a modulului autonom

8.000

8.000

0

 

 

 

P3 - UVT

 

 

8.000

8.000

0

 

Activitate IV.18. Demontarea statiei autonome de monitorizare si instalarea la noua locatie

A3. Dezvoltare experimentala

(A3.6)

 

 

Elaborare instructiuni de demontare a statiei autonome de monitorizare si instalarea la noua locatie

15.000

15.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

15.000

15.000

0

 

Activitate IV.19. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor, brevetare (daca este cazul)

B. Activitati suport (B1)

 

 

cerere de brevet (daca este cazul)

0

0

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

0

0

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

0

0

0

 

 

 

P3 - UVT

 

 

0

0

0

 

Activitate IV.20. Diseminarea rezultatelor (inclusiv organizare masa rotunda)

B. Activitati suport (B2, B3)

 

 

Prezentare lucrari stiintifice pe tematica / process verbal intrunire

62.000

62.000

0

 

 

 

CO - INCEMC

 

 

32.000

32.000

0

 

 

 

P1 - OXY

 

 

0

0

0

 

 

 

P2 - UTB

 

 

27.775

27.775

0

 

 

 

P3 - UVT

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.289.166

2.000.000

289.166

 


 

 

Bugetul proiectului – defalcat finantare de la bugetul de stat si

cofinantare;

Valoarea totală: 2.289.166 lei

din care:

-          buget de stat: 2.000.000 lei

-          cofinanțare: 289.166 lei

 

 

Lista de personal propus pentru realizarea proiectului

Nume și prenume

 

Funcția în cadrul Proiectului

Profesia,

Angajat la

Specializări

 

Limbi străine cunoscute

 

Experiența

in domeniul proiectului

Conducator de proiect  - INCEMC TIMISOARA

 

 

MIRICA MARIUS CONSTANTIN

Director de proiect

Ing.chimist, CS III, Sef sectie

Doctor în chimie, management, contabilitate, proprietate intelectuala

Engleza

italiana

franceza

Energii regenerabile (fotovoltaic),

electrochimie  (tehnologii curate),

IORGA MIRELA IOANA

Responsabil stiintific

Ing.chimist, CS III, Sef serviciu management proiecte, relatii publice

Doctorand cu specializarea inginerie chimica, contabilitate, management, proprietate intelectuala

Engleza, franceza

 

Electrochimie , energii regenerabile (fotovoltaic)

BALCU IONEL

Responsabil coordonator

Ing.chimist, CS III, sef departament

Doctor în inginerie chimică

Engleza

Electrochimie  (instalatii pilot, instalatii industriale), energii regenerabile (pile de combustie, biocombustibili)

MIRICA NICOLAE

specialist

Ing.chimist, CS I, director general

Doctor în electrochimie

Engleza, franceza

Electrochimie  (instalatii pilot, industriale, tehnologii curate)

NOVACONI ȘTEFAN

specialist

Fizician, CS III

Doctorand

Engleza

Franceza

Fizica materiei in campuri de inalta tensiune si inalta frecventa; fizica plasmei

NYARI TEREZIA

specialist

Fizician, CS III

Doctor în fizică

Maghiara

Engleza

Franceza

Rusa

Obtinerea si caracterizarea de noi materiale pentru optica neliniara, opto-electronica, fotonica, energetica solara; nanomateriale

BUZATU DORU

membru

Ing.chimist, AC

Master

Engleza

Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)

IVAN MIHAI

specialist

Licentiat in matematica,

CS

Doctor in matematica

Engleza,

franceza

Geometrie diferentiala, modelare matematica

PANDURESCU CARMEN

Responsabil protectia muncii

Ing.chimist, CS, responsabil protectia muncii

Licența în chimie

Franceza

Chimie (tehnici de laborator)

POPA IULIANA

membru echipa

Ing.chimist, AC

Masterand

Engleza, franceza

Chimie (tehnici de laborator)

SEGNEANU ADINA ELENA

membru echipa

Ing.chimist, CS

Doctor in chimie

Engleza, franceza

Chimie (sinteze nepoluante)

ȚĂRANU BOGDAN

membru

Ing.chimist, AC

Master

Engleza

Chimie (tehnici de laborator)

URMOSI ZOLTAN

membru echipa

Ing.chimist, INCEMC, AC

Doctorand

Engleza, maghiara germana

Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)

VAN STADEN JACOBUS FREDERICK

specialist

Chimist,

CS I

Doctor in chimie

Engleza

Afrikaans

Germana

Chimie analitică (senzori)

VAN STADEN RALUCA-IOANA

Specialist, responsabil disciplina contractuala

Chimist,

CS I, Sef laborator

Doctor in chimie

Engleza

Italiana

Rusa

Chimie analitică (senzori)

VASZILCSIN CRISTIAN

membru echipa

Ing.chimist,  IDT

Masterand

Engleza

Chimie (tehnici de laborator, instalatii pilot)

Partener 1 – OXYGEN COMPUTERS SRL

 

 

 

BERBENTEA GEORGE

specialist

Programator

 

programator

Engleza

Germana

IT

GHIURUTAN DANIEL

Responsabil Partener 2

inginer

 

MASTER MBA, management, contabilitate

Engleza

 

IT

GULIMAN CRISTIAN RADU

specialist

inginer

 

IT

Engleza

 

IT

JIVĂNESCU STEFAN

specialist

inginer

 

IT

Engleza

 

IT

KELCIOV BARTOLOMEU

specialist

inginer

 

IT

Engleza

 

IT

LUPULESCU COSMIN IONUT

specialist

inginer

 

IT

Engleza

 

IT

NACHESCU VOICU

Responsabil stiintific Partener 2

inginer

 

MASTER

MCP

Engleza

 

IT

PANTIN CRISTI

specialist

inginer

 

MCP

Engleza

Germana

Sarba

IT

PEPTU BOGDAN LAURENTIU

specialist

inginer

 

Inginer de sistem

Engleza

Italiana

Germana

IT

RADU BOGDAN-IOSIF

specialist

inginer

 

IT

Engleza

IT

RUGINA ALIN

specialist

inginer

 

MASTER

Engleza

Maghiara

IT

SEIDL SEBASTIAN

specialist

inginer

 

IT

Engleza

Germana

IT

Partener 2 – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

 

 

ANDRONIC Luminita

Cercetator

S.l.drd. UTBV

Chimie

Engleza

Radiatie solara, Depuneri de strat subtire

BURDUHOS Bogdan

Cercetator

Drd. UTBV

Inginerie Electrica

Engleza, germana

Comanada si control pt RES

 CIOBANU Daniela

Cercetator

S.l.drd. ing. UTBV

Inginer mecanic

Engleza

Energie solara, sisteme solar-termice

COMSIT Mihai

Cercetator

S.l.dr.ing., UTBV

Design de produs

Engleza

Design produse RES

DIACONESCU Dorin

Cercetator

Prof.dr.ing., UTBV

Inginer mecanic,

Dr. mecanica

Engleza

Design Conceptual

Conducator doctorat

DUTA Anca

Cercetator

Prof.dr.ing.,

UTBV

Inginer Chimist,

Dr. Ing. chimica

Engleza, Germana

Celule fotovoltaice,

Sisteme, fotovoltaice

Conducator doctorat

EFTIMIE Elena

Cercetator

Prof.dr.ing., UTBV

Inginer

Engleza

Analiza date meteo

ENESCA Alexandru

Cercetator

S.l.dr. UTBV

Chimie

Engleza, Franceza

Radiatie solara, sisteme fotovoltaice

JALIU Codruta

Cercetator

Prof.dr.ing., UTBV

Inginer mecanic

Engleza

Dezvoltare produse RES

LATES Mihai

Cercetator

Conf.dr.ing., UTBV

Inginer

mecanic

Engleza

Modelare sisteme RES

LATES Raluca

Cercetator

Drd. UTBV

Design de produs

Engleza

Energie solara, sisteme solar-termice

MANOLACHE Simona

Cercetator

Dr. UTBV

Chimie

Engleza

Radiatie solara, sisteme fotovoltaice

MOLDOVEAN Gheorghe

Cercetator

Prof.dr.ing., UTBV

Inginer Mecanic,

Dr. mecanica

Engleza

Prototipare, testare

Conducator doctorat

POPA Valentina

Cercetator

Drd. UTBV

Design de produs

Engleza, Franceza

Sisteme de energii regenerabile

POPOVICI Raluca

Responsabil economic partener

Economist, UTBV

Economist

Engleza, Franceza, Italiana

Administrare proiecte nationale si internationale

VELICU Radu

Cercetator

Prof.dr.ing., UTBV

Inginerie industriala

Engleza

Dezvoltare produse RES

VISA Ion

Responsabil partener

Prof.dr.ing.,

UTBV

Inginer mecanic,

Dr. Mecanica

Engleza,

Franceza

Design de produs,

Conducator doctorat

VISA Maria

Cercetator

S.l.drd. UTBV

DFF, Chimist

Engleza

Ape uzate, Reciclare deseuri

Partener 3 – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

 

 

Jivan Alexandru

Responsabil partener

Prof.univ., dr.

Licentiat in stiinte economice, Curs de introducere în exploatarea minicalculatoarelor,

la Universitatea de Vest din Timișoara (1989) ; Bursă de studii de specialitate în Franța

(programul TEMPUS pentru universitari – specializare în cadrul Universite d’Angers, Franța) ; Bursă la Nottingham Trent University, Anglia

franceza

engleza

8 ani economist

1 an sef birou

6 ani cercetare economica

24 ani cercetare in invatamant

Megan Ovidiu

Octavian

Membru

 

Lector univ., dr.

Licentiat in stiinte economice, bursă cercetare in domeniul contabilitatii la Nottingham Trent University, Anglia

engleza,

franceza

 

7 ani cercetare in invatamant

Nachescu Miruna

Lucia

Membru

 

Asistent univ., drd.

Licentiat in stiinte economice,  Seminar al Universității de Studii din Padova „Patrimonio Industriale: Metodologie di Conservazione, Recupero e Riqualificazione Industriale”, Timișoara

engleza,

franceza

italiana

 

2 ani functionar

2 ani economist

4 ani director economic

4 ani cercetare in invatamant

 

 

Rezultatele obtinute in fiecare etapa de derulare a proiectului:

 

ETAPA I / 2008-2009

Rezultate ST: 4 studii necesare proiectarii si realizarii in etapa urmatoare a modulelor statiei de monitorizare:

·        studiu asupra parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice;

·        studiu asupra parametrilor determinanti pentru protectia mediului;

·        studiu asupra posibilitatilor de alimentare cu energie electrica in vederea realizarii autonomiei statiei;

·        studiu asupra posibilitatilor de control si transmisie / receptie a datelor la distanta

Alte rezultate: organizare masa rotunda, lansare pagina web a proiectului, participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: a fost organizată masa rotunda in cadrul Conferintei “Mediul și Energia Regenerabilă”, 16-18 oct. 2008, Mangalia, România; au fost susținute / publicate un numar de 7 lucrari stiintifice.

 

ETAPA II / 2009

Rezultate ST: A fost realizat un studiu asupra principiilor de funcționare, componentelor și dimensionării unui sistem fotovoltaic care va constitui modulul de alimentare cu energie a statiei autonome de monitorizare. Pe baza acestuia va fi realizat în etapa următoare respectivul modul.

Alte rezultate: participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: au fost susținute un numar de 5 lucrari stiintifice; au fost publicate un numar de 2 lucrari stiintifice, dintre care 1 ISI și 1 BDI; a fost acordată 1 cerere de brevet.

 

ETAPA III / 2010

Rezultate ST:

·        Proiectul modulului de monitorizare a parametrilor determinanti pentru instalarea sistemelor fotovoltaice (parțial) – concept si date preliminare. Pe baza acestuia, după finalizare (în cadrul etapei următoare) va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.

·        Proiectul modulului de monitorizare – pe baza acestuia în cadrul etapei următoare va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.

·        Proiectul modulului de control si transmisie/ receptie – concept si date preliminare. Pe baza acestuia, după finalizare (în cadrul etapei următoare) va fi realizat modelul funcțional al modulului respectiv.

·        Proiect statie autonoma de monitorizare – pe baza acestuia a fost realizat în cadrul prezentei etape prototipul statiei autonome de monitorizare.

·        Model functional - modul de alimentare – va fi utilizat în etapa următoare la alimentarea cu energie a stației autonome de monitorizare.

·        Prototip statie autonoma de monitorizare – va fi utilizat în etapa următoare (după completarea cu modulele de monitorizare respectiv de transmisie/ recepție) la monitorizarea parametrilor prevăzuți.

Alte rezultate: organizare masa rotunda, participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului: a fost organizată o manifestare științifică în perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România; au fost susținute lucrări științifice la manifestări științifice naționale și internaționale; s-a participat la târguri și expoziții internaționale; s-a realizat structura Agenția Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil㠖 ARMADA.

 

Prototip statie autonoma de monitorizare

 

P1120017                

 

P1120085                 P1120115

 

 

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului

 

·        masa rotunda in cadrul Conferintei “Mediul și Energia Regenerabilă”, 16-18 oct. 2008, Mangalia, România

În perioada 16-19 octombrie 2008 la Centrul de Afaceri „Marea Neagr㔠– President din Mangalia s-a desfășurat manifestarea „Mediul și energia regenerabilă în contextul situației mondiale actuale”, în organizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC- Timișoara.

În cadrul manifestării au avut loc mese rotunde („Modificări climaterice și impactul acestora asupra mediului înconjurător” și „Energiile regenerabile – sector economic în creștere”) și seminarii („Proiecte în derulare” și „Proiecte de perspectivă”).

 

           

 

 

·        manifestarea științifică în perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România

În perioada 01-04 noiembrie 2010, la Predeal, România s-a desfășurat o manifestare științifică în organizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC- Timișoara.

Au participat atât partenerii implicați în proiect, cât și alte entități interesate;

A fost prezentat stadiul actual al proiectului și s-au discutat aspecte privind soluțiile tehnice care vor fi adoptate în etapa următoare, precum și posibilitățile de utilizare a datelor care vor fi obținute prin monitorizare.

 

              

 

            

 

 

·        Târgul International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii RoEnergy Timișoara, noiembrie 2010, Romania.

 

 

               

 

               

 

 

Link-uri catre diverse alte pagini de interes pentru vizitator:

 

·        S-a realizat structura Agenția Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil㠖 ARMADA

o       membrii fondatori: Agenția Metropolitana Brasov, Universitatea Transilvania din Brasov si Camera de Comerț si Industrie Brasov

o       scop: promovarea energiei durabile si cu precadere a sistemelor de energii regenerabile in regiunea Brasov, vizand cresterea competitivitatii economice.

 

·        Rezultatele prezentului proiect vor putea fi dezvoltate și valorificate în cadrul laboratorului de energii regenerabile – fotovoltaic care va fi dezvoltat în cadrul INCEMC Timișoara prin:

proiectul cu titlul „Laborator energii regenerabile – fotovoltaic”,

proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS-CCE),

Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare și Inovare”,

Domeniul de intervenție „Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative”,

Operațiunea „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”,

Aria tematic㠄Energie”.

 

 

Datele de contact ale directorului de proiect:

Director de proiect: dr.ing. Marius Constantin MIRICA

tel. 00 40 256 222119, fax: 00 40 256 201382

email: incemc@incemc.ro; miricamc@incemc.ro