Nr. proiect:   D1-1055 / 14.09.2007

Titlul proiectului :  

SENZORI SI MICROSENZORI BAZATI PE PORFIRINE PENTRU ANALIZA COMPUSILOR FARMACEUTICI, A COMPUSILOR DE IMPORTANTA CLINICA SI A ALIMENTELOR 

Acronimul proiectului :      PORFSENS 

Arie tematica :       I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii 

Rezumatul proiectului: 

Metode de analiza cat mai fiabile sunt necesare pentru analiza farmaceutica, clinica si a alimentelor. Desi metodele cromatografice de analiza sunt utilizate intens pentru aceste determinari, ele nu pot oferi intotdeauna fiabilitatea necesara pentru analiza cantitativa a compusilor de determinat. Senzorii electrochimici au simplificat foarte mult analiza, sampling-ul reducandu-se la simpla dizolvare a probei de analizat in apa, amestec apa/alcool, sau acizi, urmand ca monitorizarea compusului de analizat sa se faca direct din solutie, in mod continuu, de exemplu in analiza clinica, sau in flux utilizand analiza prin injectie in flux sau secventiala. Astfel, utilizarea acestor senzori a crescut considerabil fiabilitatea determinarilor. In acest proiect propunem noi senzori si microsenzori bazati pe porfirine pentru analiza compusilor farmaceutici, a compusilor de importanta clinica si a alimentelor. Compusi cu structuri arilporfirinice asimetrice noi si combinatiile lor cu diferiti ioni metalici, cum ar fi Mn, Zn, vor fi sintetizati si utilizati ca materiale electroactive la design-ul senzorilor si microsenzorilor amperometrici si potentiometrici. Diferite matrice vor fi utilizate pentru design-ul acestor electrozi: plastic, pasta de carbune si pasta de diamant. Performantele senzorilor amperometrici bazati pe pasta de carbune si pasta de diamant vor fi comparate intre ele si cu cele obtinute prin folosirea senzorilor potentiometrici bazati pe matrice de plastic. Suprafata electrozilor va fi caracterizata utilizand diferite tehnici de analiza de suprafata. Caracteristicile de raspuns ale electrozilor vor fi evaluate pentru determinarea compusilor farmaceutici, de importanta clinica si a alimentelor. Posibilitatea utilizarii microelectrozilor in analiza clinica va fi analizata. 

Durata proiectului(in luni): 36

Data inceperii :      18/09/2007

Data finalizarii :      18/09/2010

Valoarea totala a proiectului :    2000000

Valoarea finantarii de la bugetul de stat :       2000000

Directorul de proiect :      Dr van Staden Raluca-Ioana

Adresa e-mail a directorului de proiect :        iustinavanstaden@yahoo.com 

Institutia coordonatoare :

INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA TIMISOARA 

Partener 1.

INSTITUTUL DE CHIMIE TIMISOARA

Partener 2.

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Partener 3.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Partener 4.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE