OBŢINEREA GALIULUI ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII COMPLEXE ŞI ECOEFICIENTE A BAUXITEI

CONTRACT NR. 71-017 / 2007

DIRECTOR DE PROIECT

Dr. Ing. Nicolae MIRICA

 

PARTENERI ÎN CONSORŢIU:

n       CO/P1 – INSTITUTUL NAŢIONAL DE C-D PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ –INCEMC– TIMIŞOARA: 875.000 lei

n       P2 - INSTITUTUL NAŢIONAL DE C-D PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE -IMNR- BUCUREŞTI: 750.000 lei

n       P3 – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA: 200.000 lei

BUGET PROIECT: 1.825.000 lei

Pagina web: www.incemc.ro/cercetare/proiecte/gaba

 

Obiectiv final:

n       Elaborarea unor tehnologii alternative de extragere a galiului din procesul de prelucrare a bauxitei prin metoda Bayer, cu respectarea următoarelor condiţii:

n       evitarea utilizăriii mercurului (metoda utilizată în prezent este electroliza pe catod de mercur);

n       extragerea eficienta, cu un grad avansat de epuizare, a galiului;

n       extragerea galiului cu o productivitate acceptabila dintr-o solutie cu dilutie avansata (sub 100 ppm);

n       necesitatea de a nu introduce in fluxul tehnologic al prelucrarii bauxitei prin metoda Bayer alte substante si de a nu extrage din el alti compusi in afara de galiu;

n        Demonstrarea funcţionalităţii tehnologiilor elaborate.

Elemente de noutate – 2 tehnologii noi:

n       extragere prin electroliza pe catod solid;

n       extragere prin cementare.

Potentiali beneficiari:

n       SC ALUM SA Tulcea (5 milioane Euro)

 

 

Etapa I. Metode de obtinere a galiului ca produs secundar in industria bauxitei. Studii preliminare in vederea elaborarii tehnologiilor de laborator de obtinere a galiului prin electroliza, respectiv cementare

            Buget: 636.000 lei, din care investitii 39.091 lei

            Precursori/rezultate intermediare:

n       Tehnologie de laborator pentru obtinerea galiului din procesul Bayer de prelucrare a bauxitei prin cementare soluţie 

n       Tehnologie de laborator pentru obtinerea galiului din procesul Bayer de prelucrare a bauxitei pe catod solid  soluţie

 

 

Etapa II. Tehnologiile de laborator de obtinere a galiului prin electroliza, respectiv cementare

            Buget: 514.000 lei, din care investitii 54.643,54 lei

            Precursori/rezultate intermediare:

n       Instalaţie de purificare solutii de aluminat de sodiu-model funcţional – model  funcţional

n       Instalatie de laborator pentru obţinerea aliajului Ga-Al-producătorul de aliaj – model funcţional

n       Instalaţie de laborator pentru obţinere prin cementare  a galiului – model funcţional

n       Tehnologie de laborator pentru obţinerea galiului prin  cementare din soluţii de aluminat de sodiu – tehnologie

n       Procesul de cementare a galiului  din solutia de aluminat de sodiu pe aliaje din Ga-Al – soluţie

n       Studiu optimizarii procesului de obţinere a aliajului de cementare- pe model functional – soluţie

n       Studiului optimizarii parametrilor de lucru la obtinerea galiului prin cementare pe galame,Ga-Al-pe model functional – soluţie 

 

Etapa III. Modele funcţionale de obţinere a galiului prin electroliză, respectiv cementare

            Buget: 212.964 lei, din care investitii 0

            Precursori/rezultate intermediare:

n       proiectare model funcţional de obţinere a galiului prin cementare (proiect instalaţie de cementare, proiect instalaţie de purificare soluţii de aluminat de Na, proiect pâlnie de filtrare, proiect reactor de cementare) – model conceptual

n       electrolizor cu catod lichid de galiu – model conceptual

n       electrolizor cu catod solid fix (varianta A şi varianta B) – model conceptual

n       electrolizor cu catod solid rotitor – model conceptual

n       electrolizor cu catod solid vibrat – model conceptual

 

 

Etapa IV. Demonstrarea functionalitatii modelelor de obtinere a galiului prin electroliza, respectiv cementare – rezultate parţiale

            Buget: 76.005 lei, din care investitii 0

             Precursori/rezultate intermediare:

n       Demonstrarea functionalitatii modelelor de obţinere a galiului prin electroliză, respectiv cementare-rezultate  parţiale – soluţie   

n       Studiul monitorizării procesului de cementare prin tehnica voltametriei ciclice – soluţie 

n       Caracterizarea produselor/ subproduselor de la obtinerea electrochimica a galiului - analiza şi caracterizarea depozitului metalic – metodă

n       Caracterizarea produselor/ subproduselor de la obtinerea electrochimica a galiului - analiza şi caracterizarea soluţiei de electrolit – metodă

 

Resursele umane existente includ cercetatori cu o bogata experienta in cercetare, cu rezultate deosebite de-a lungul carierei, care au participat la numeroase proiecte de cercetare.

In cadrul proiectului activează, in conformitate cu lista de personal, 32 cercetatori din care:

            - 13 doctori,

            - 6 doctoranzi,

            - 3 masteranzi,

            - 6 CS I/ profesori,

            - 8 CS II/conferentiari,

            - 9 CS III/lectori.

 

LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Nume şi prenume

 

Funcţia în cadrul Proiectului

Profesia,

Angajat la

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experienţa

Conducator de proiect/Partener 1 – INCEMC TIMISOARA

MIRICA NICOLAE

CS I, Director proiect

Ing.chimist INCEMC

Doctor în electrochimie;management cercetare

Engleza, franceza

33 ani în cercetare

MIRICA MARIUS CONSTANTIN

CS III, Responsabil stiintific proiect

Ing.chimist, INCEMC

Doctor în chimie, management, contabilitate, proprietate intelectuala

Engleza

italiana

franceza

9 ani în cercetare

IORGA MIRELA IOANA

CS III, Responsabil disciplina contractuala, relatii publice

Ing.chimist, INCEMC

Doctorand, contabilitate, management, proprietate intelectuala

Engleza, franceza

 

12 ani în cercetare

BALCU IONEL

CS III, Responsabil Coordonator/Partener1

Ing.chimist, INCEMC

Doctor în inginerie chimică

Engleza

12 ani în cercetare

TARANU IOAN

CS I, Coordonator experimente

Ing.chimist, INCEMC

Doctor în electrochimie

Engleza, franceza

23 ani în cercetare

VAN STADEN RALUCA-IOANA

CS III, specialist

Chimist,

INCEMC

Doctor in chimie

Engleza

Italiana

Rusa

15 ani in cercetare si invatamant superior

VAN STADEN JACOBUS FREDERICK

CS III, specialist

Chimist,

INCEMC

Doctor in chimie

Engleza

Afrikaans

Germana

33 ani in cercetare si invatamant superior

MĂTIEŞ MARIUS

CS I, specialist

Inginer chimist, INCEMC

Doctor în chimie

Engleză

franceză

25 ani în cercetare, 5 ani în producţie

CATA ADINA

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

Doctor

Engleza, franceza

 

2 ani în cercetare, educatie

URMOSI ZOLTAN

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

Doctorand

Engleza, maghiara

germana

2 ani în cercetare

POPA IULIANA

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

Masterand

Engleza

2 ani în cercetare

VASZILCSIN CRISTIAN

IDT, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

Licenţa în chimie

Engleza

1 an în cercetare

BUZATU DORU

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

masterand

Engleza

1 an în cercetare

PANDURESCU CARMEN

CS, membru echipă

Ing.chimist, INCEMC

Licenţa în chimie

Franceză

8 ani în cercetare

MARTAGIU RALUCA

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

masterand

Engleza, franceza

1 an în cercetare

ŢĂRANU BOGDAN

Asistent de cercetare, membru echipa

Ing.chimist, INCEMC

masterand

Engleza

tânăr absolvent

Partener 2 – INMR BUCURESTI

 

 

 

 

GHEORGHIŢĂ

MARIA

Responsabil Proiect

Cercetător-CSII

Chimist

INCDMNR-IMNR

Management proiect

contabilitate primară

engleză

franceză

- Tehnologii hidrometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Al, Mg) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

 

 

VELEA TEODOR

 

Cecetător: CSI

Inginer

INCDMNR-IMNR

Doctorat

Management şi relaţii economice internaţionale

Noi coordonate ale managementului cercetării şi dezvoltării

engleză

franceză

rusă

- Tehnologii hidrometalurgice şi pirometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Sb, Sn, Zr, Ta, Ti, In) din diferite materii prime

- Coordonator proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

STANCIU

DOINA

Cecetător- CSI

Inginer

INCDMNR-IMNR

 

engleză

franceză

 

-Tehnologii şi instalaţii hidrometalurgice de purificare gazelor cu SO2 şi metale grele

-Participant, coordonator şi/sau verificator la proiecte în domeniul “eco-tehnologii”

PREDICA VASILE

Cercetător-CSII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Management proiect

- Firma Kowa Seiko – Tobata - Japonia

engleză

 

- Tehnologii hidrometalurgice şi pirometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Sb, Sn) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

 

 

 

 

GHERGHE

LILIANA

Cercetător-CSIII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Doctorat

Master

Contabilitate primară

 

engleză

franceză

- Tehnologii hidrometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Ta, In) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

STOICA DUMITRU

Cercetător-CSIII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Management proiect

 

engleză

- Tehnologii hidrometalurgice şi pirometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Sb, Sn, Zr) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

Purcaru Victoria

 Subinginer  principal

Sub inginer

INCDMNR-IMNR

Specialist analize

franceză

 28 ani în cercetare - Analize multiple hidrometalurgice şi pirometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Sb, Sn, Zr) din diferite materii prime

- Participant proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

Sîrbu

Elena

Inginer

Asistent cercetare Inginer

INCDMNR-IMNR

Masterand

Engleză, italiană , spaniolă

1 an cercetare, participare la proiecte naţionale 

Frăţillă

Cornel

Cercetător-CSII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Management proiect

 

engleză

- Tehnologii hidrometalurgice şi pirometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Cu, Cd, Zn, Sb, Sn, Zr) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

BĂDILIŢĂ VIOREL

Cercetător-CSI

Fizician

INCDMNR-IMNR

doctorand

engleză

franceză

rusă

- Analiză prin difracţie cu raze X a diferitelor categorii de materiale

 

ENACHE LENUŢA

Cercetător-CSII

INCDMNR-IMNR

 

engleză

franceză

- Analiză fízico – chimică a diferitelor categorii de materiale

STOICIU

FLORENTIN

Cercetător-CSII

Geolog

INCDMNR-IMNR

doctorat

engleză

franceză

- Analiză microscopică a diferitelor categorii de materiale

NEAGU ELEONORA  ANA

Cercetător-CSII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Management proiect

 

engleză

24 in cercetare

Mara Eleonora Luminita

Cercetător-CSII

Inginer

INCDMNR-IMNR

Management proiect

 

engleză

franceză

Tehnologii hidrometalurgice de valorificare a metalelor neferoase (Pb, Al, Mg) din diferite materii prime

- Participant şi/sau coordonator la proiecte interne şi internaţionale în domeniul ‘eco-tehnologii’

Constantin MIHAILCIUC 

Conferentiar Doctor

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie fizică, Colectivul de Electrochimie.

INCDMNR-IMNR

Consultanta tehnica

engleză

franceză

Domenii de competenta:

-      electrochimie moleculara (mecanism si tehnici stationare si nestationare);

-      electroanaliza;

-      spectroelectrochimie (UV si Viz).

Ilie Dan Dumitru

Inginer principal

Director tehnic TRADE & DEVELOPMENT GTOUP SRL BUCUREŞTI, INCDMNR- IMNR.

Consultanta tehnica

engleză

franceză

Tehnologii şi instalaţii hidrometalurgice , şi participă la  rezolvare proiecte în domeniul “eco-tehnologiilor”

Partener 3 – UPT

 

 

 

 

VASZILCSIN NICOLAE

Responsabil Partener 3-UPT

profesor universitar, UPT

Doctor în electrochimie

Engleza. Franceza, Rusa

29 ani in specializare

KELLENBERGER ANDREA

Membru echipa

sef lucrari, UPT

Doctor în electrochimie

Engleza, Franceza, Germana

16 ani in specializare

DAN MIRCEA

Membru echipa

asistent, UPT

Master, Doctorand

Engleza, Franceza

7 ani in specializare

DUTEANU NARCIS

Membru echipa

asistent, UPT

Master, Doctorand

Engleza, Franceza

6 ani in specializare

NASUI ANUTA

Membru echipa

sing, UPT

-

Engleza

10 ani in specializare

 

Tineri cercetatori: 12 persoane sub 35 de ani.

Nume şi prenume

Specializări

MIRICA MARIUS CONSTANTIN

doctor

CATA ADINA

doctor

URMOSI ZOLTAN

doctorand

POPA IULIANA

doctorand

VASZILCSIN CRISTIAN

masterand

BUZATU DORU

doctorand

MARTAGIU RALUCA

masterand

ŢĂRANU BOGDAN

masterand

SÎRBU ELENA

doctorand

KELLENBERGER ANDREA

doctor

DAN MIRCEA

doctorand

DUTEANU NARCIS

doctor

 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Participari la târguri, expoziţii, manifestării ştiinţifice:

n       Târgul Internaţional ARAD 2008, Salonul Regional al Cercetării , Arad, România, 2008;

n       National Conference of Metallurgy and Materials Science – ROMAT 2008, Bucureşti, România, 25-26 septembrie 2008;

n       XXX Romanian Chemistry Conference, Călimăneşti-Caciulata, Vâlcea, România, 8-10 octombrie 2008;  

n       International  Conference on Materials Science & Engineering - BRAMAT 2009, Braşov , România, 26-28 February 2009;

n       15th International Conference on Composite Structures, ICCS/15 , University of Porto, Porto, Portugalia, 15-17 June 2009;

n       EUROMAT 2009 - European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Glasgow, Anglia, 7-10 September 2009;

n       International Workshop - FUNCTIONAL NANOMATERIALS - Fun Nanos IV -, INCDMNR-IMNR, Pantelimon, Ilfov, România, 02-04 iulie 2009;

n       SALONUL CERCETĂRII 2009, Bucureşti, România, 28-31 octombrie, 2009.

 

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE / PUBLICATE - 2008

n       M.Gheorghiţă, E.Sîrbu, Studiu asupra obţinerii aliajului de galiu-aluminiu folosit pentru extracţia galiului din soluţiile de aluminat de sodium rezultate în procesul Bayer, National Conference of Metallurgy and Materials Science – ROMAT 2008, Bucureşti, România.

n       M.Gheorghiţă, E.Sîrbu, V.Purcaru, Studiu asupra distribuţiei galiului în circuitul procesului Bayer, XXX-th Romanian Chemistry Conference Călimăneşti-Caciulata, Vâlcea, România, 8-10 octombrie 2008.

n       A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, N.Duţeanu, M.L.Dan, Kinetics of aluminium dissolution reaction in skeleton nickel electrodes preparation, Physical Chemistry 2008 – Belgrad, Serbia.

n       N.Duteanu, M.Dan, K.Scott, N. Vaszilcsin, Optimization of membrane electrode assembly used in direct methanol fuel cell, The 11th International Symposium on Polymer Electrolytes – Portugalia.

n       A.Kellenberger, N.Plesu, N.Vaszilcsin, Polyaniline composite cation-exchange m embranes with improved methanol permeability, The 11th International Symposium on Polymer Electrolytes – Portugalia.

n       A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, N.Duteanu, M.Dan, W.Brandl, Structure, morphology and electrochemical properties of high surface area copper electrodes, Studia Universitatis Babes-Bolyai -Chemia, LIII, nr.1, 2008, pag.89-96 (art.ISI).

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE / PUBLICATE - 2009

n       Maria Gheorghiţă, Elena Sârbu, New methods to obtain high-purity gallium, International Conference on Materials Science & Engineering 26-28 February 2009, Braşov, ROMÂNIA-BRAMAT 2009.

n       Maria Gheorghiţă, Elena Sârbu, Researches on gallium recovery from sodium aluminates solutions using cementation method, Conferinţa- EUROMAT 2009-European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes", în perioada  7-10 septembrie  2009, Glasgow, Anglia.

n       Maria Gheorghiţă, Elena Sârbu, High-tech applications of nonferrous and rare metals resulted from by-products of alumina industry, International Workshop-FUNCTIONAL NANOMATERIALS-Fun Nanos IV -ISSN 2066-8023, Editura AVANMAT /International Workshop-FUNCTIONAL NANOMATERIALS-Fun Nanos IV-, 02-04 iulie 2009, organizat la INCDMNR-IMNR.

n       Maria Gheorghiţă, Elena Sârbu, The obtaining method for inorganic fiber-forming polymer solution and achieving of precursor alumina, 15th International Conference on Composite Structures, „ICCS/15”-University of Porto, 15-17 iunie 2009, Porto, Portugalia.

n       Maria Gheorghiţă, Teodor Velea, Metale high-tech: esenţa inovaţiei tehnologice, SALONUL CERCETĂRII, 28-31 octombrie 2009-Bucureşti.

n       Maria Gheorghiţă, Teodor Velea, Tehnologie de obţinere a galiului prin cementare, SALONUL CERCETĂRII, 28-31 octombrie 2009-Bucureşti.