Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara

 

 

Proiectul INTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE DEPARTAMENTALE (AVID) este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice POS CCE Axa Prioritarã 2 COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE

Operatiunea 2.2.4: Intarirea capacitatii administrative

Obiectivul principal al proiectului il constituie cresterea performantelor administrative si a vizibilitatii interne si internationale ale departamentelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata din Timisoara in vederea realizarii unui management  performant, a unei bune gestionari a fondurilor publice, a cresterii capacitatii de elaborare, coordonare, monitorizare si implementare a proiectelor de cercetare-dezvoltare interne si internationale.

Durata proiectului – 6 luni, cu începere din 11 mai până în 11 noiembrie 2009

Valoarea totalã a proiectului - 350.350 lei

Valoarea  totala nerambursabila (eligibilã) a proiectului - 300.000  lei, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) – 249.000 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) - 51.000 lei

Valoarea totala neeligibila a proiectului (TVA) -  50.350 lei

Proiectul are ca scop principal:

Obiectivele strategice ale proiectului AVID sunt:

Rezultatele anticipate ale proiectului constau in:

Persoane de contact:

Beneficiar:


Tel. 0745505421


Tel. 0726236017

Organismul Intermediar:

www.ancs.ro