CONTRIBUŢII LA ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA MATERIALELOR, TEHNICILOR ŞI TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN DOMENIILE ENERGIEI, MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII - MTTEMS

 

Obiectiv 1 - APLICAŢII ÎN SĂNĂTATE ŞI BIOLOGIE

1. PN 09 34 01 01 - Obtinerea si caracterizarea de nanocristale  Fe2O3 pentru aplicatii fotoelectrochimice si biologice

Responsabil: ACS Fiz. Ioan MIHAILA CHIRITA

ETAPA I. Studii bibliografice privind obtinerea nanocristalelor de Fe2O3 si descrierea proprietatilor fizico-chimice, proiectarea metodelor de sinteza a nanopariculelor de Fe2O3 si adaptareea instalatiilor de sinteza    
ETAPA II. Experimente privind sinteza de nanoparicule de Fe2O3  prin metode alternative    

Rezultate estimate:

2. PN 09 34 01 02 - Studiu privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a suportilor oxidici nanostructurati cu aplicatii in biosenzoristica 

Responsabil: CS fiz. Iasmina MIRON

ETAPA I. Studiu de documentare privind metodele de obtinere si caracterizare a unor clase de materiale nanocristaline si aplicatiile biosenzorilor   
ETAPA II. Adaptarea instalatiilor experimentale, proiectarea metodelor si obtinerea nanomaterialelor oxidice       

Rezultate estimate:

3. PN 09 34 01 03 - Sinteze electroorganice mediate cu obţinere de compuşi utilizaţi în industria farmaceutică 

Responsabil: CS III Ing. Dan ROSU

ETAPA I. Actualizarea cunoştiinţelor referitoare la sintezele electroorganice mediate.  

Rezultate estimate:

4. PN 09 34 01 04 - Senzori si biosenzori pentru analiza farmaceutica si clinica

Responsabil: CS I Dr.Chim. Raluca VAN STADEN

ETAPA I. Studii referitoare la utilizarea senzorilor electrochimici si optici in analiza farmaceutica si clinica           

Rezultate estimate:

5. PN 09 34 01 05 - Studiu de obtinere, caracterizare fizico-chimica si aplicatii ale biomaterialelor poliuretanice in medicina 

Responsabil: CS Dr.Fiz. Alexandra IOITESCU

ETAPA I. Actualizarea datelor stiintifice privind obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a materialelor poliuretanice      

Rezultate estimate:

  

Obiectiv 2 - APLICAŢII  PENTRU SISTEME ENERGETICE REGENERABILE

6. PN 09 34 02 01 - Dezvoltarea de celule solare pe baza de calcopirite

Responsabil: CS III Dr.Fiz. Terezia NYARI

ETAPA I.Studii de documentare privind metodele de obtinere a heterojonctiunilor semiconductor tip n (oxidic)/ semiconductor tip p (calcopiritic).            
ETAPA II. Obtinerea si caracterizarea de nanocristale semiconductoare calcopiritice prin metode hidrotermale/solvotermale.  

Rezultate estimate:

7. PN 09 34 02 02 - Studii privind sinteza si caracterizarea de compusi binari pe baza de SnTe cu proprietati termoelectrice avansate 

Responsabil: CS Fiz. Paula SFÂRLOAGĂ

ETAPA I. Studiu de documentare privind metodele de obtinere si aplicatiile nanocristalelor de SnTe. Studii si analize comparative.     
ETAPA II. Proiectarea metodelor de obtinere a nanomaterialelor de SnTe. Adaptarea instalatiilor experimentale si realizarea de sinteze.         

Rezultate estimate:

8. PN 09 34 02 03 - Noi oxizi ai metalelor de tranzitie obtinuti prin metoda hidrotermala/hidrotermala in camp ultrasonic; materiale termoelectrice avansate

Responsabil: CS Fiz. Liviu MOCANU

ETAPA I. Studiul oxizilor complecsi ai metalelor de tranzitie, evaluarea „the state of art” in domeniul tehnologiilor de obtinere si a aplicatiilor termoelectrice.       
ETAPA II. Proiectarea tehnicilor de laborator, hidrotermal si hidrotermal in camp ultrasonic si obtinerea materialelor policristaline (de dimensini nano si micrometrice) si monocristaline de tipul AMnO3 (A=Pr, La, Ca, Sr)           

Rezultate estimate:

 

Obiectiv 3 - APLICAŢII  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – TEHNOLOGII CURATE

9. PN 09 34 03 01 - Obtinerea de nanocristale semiconductoare (WO3, TiO2  dopat) active fotocataliotic in lumina vizibila prin metoda hidrotermala asistata ultrasonic combinata cu incalzirea in microunde

Responsabil: CS Fiz. Marian NIŢU

ETAPA I. Documentare asupra precursorilor si procedeelor potrivite de obtinere a nanocristalelor de TiO2 si WO3 prin metoda hidrotermala. Studiu teoretic si experimental asupra efectului dopantilor ioni metalici introdusi in reteaua cristalina a TiO2
ETAPA II. Proiectarea si elaborarea tehnicilor de laborator, hidrotermal, hidrotermal in camp de microunde si hidrotermal in camp ultraacustic cu incalzire simultana in camp de microunde.  

Rezultate estimate:

10. PN 09 34 03 02 - Studii asupra obtinerii hidrotermale a monocristalelor piezoelectrice de ZnO 

Responsabil: CS Ing. Raul BUCUR

ETAPA I. Studiu bibliografic si actualizarea datelor stiintifice privind obtinerea si caracterizarea pulberilor si a monocristalelor de ZnO. Proiectare metode si tehnici experimentale.            
ETAPA II. Elaborarea de metode si tehnici de sinteza a pulberilor monocristaline de ZnO prin metoda hidrotermala la presiuni si temperaturi mari.

Rezultate estimate:

11. PN 09 34 03 03 - Caracterizarea comparativă a depunerilor obţinute prin diferite metode de intensificare a transferului de masă la electrod   

Responsabil: CS III Ing. Mirela IORGA

ETAPA I. Electrodepunerea ionilor metalici din soluţii – consideraţii teoretice     

Rezultate estimate:

12. PN 09 34 03 04 - Contribuţii la recuperarea fierului din cenuşa de termocentrala cu aplicatii în utilizarea magnetitei în reţinerea/îndepărtarea arsenului şi a compuşilor săi din ape potabile şi reziduale         

Responsabil: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

ETAPA I.    Studiul posibilitatilor de separare a fierului si compusilor sai din cenusa de electrofiltru        
ETAPA II.   Elaborarea tehnologiei de laborator pentru separarea fierului si a compusilor sai din cenusa de electrofiltru     

Rezultate estimate:

13. PN 09 34 03 05 - Posibilitati si metode pentru recuperarea metalelor Au, Ag, Cu din sisteme electrice si electronice

Responsabil: CS II Dr.Ing. Mariana ŞTEFĂNUŢ

ETAPA I. Aspecte teoretice privind recuperarea şi posibilităţile de utilizare ale metalelor Au, Ag, Cu din sisteme electronice si electrotehnice.            

Rezultate estimate:

 

Obiectiv 4 - METODE FIZICE ŞI CHIMICE DE ANALIZĂ ŞI CARACTERIZARE

14. PN 09 34 04 01 - Sinteza si caracterizarea unor salicilamide o-substituite - noi compusi potential biologic activi

Responsabil: CS Dr.Ing. Ioana IENAŞCU

ETAPA I.    Studii bibliografice privind sinteza, modalitatile de caracterizare, precum si proprietatile fizico-chimice si biologice ale derivatilor O-substituiti ai salicilamidei     

Rezultate estimate:

15. PN 09 34 04 02 - Tehnici şi metode electrochimice moderne de determinare a vitezei de coroziune pentru diferite tratamente aplicate suprafeţelor metalice 

Responsabil: Ing. Iuliana POPA           

ETAPA I.    Studii asupra fenomenului de coroziune şi a metodelor de testare metalelor tratate.    

Rezultate estimate: