INCEMC Timişoara a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.1315 / 25.11.1996, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 338 din 11 decembrie 1996 în urma reorganizării şi fuzionării următoarelor unităţi teritoriale:
- Institutul de Electrochimie din Timişoara
- Institutul de Cercetare a Materiei Condensate din Timişoara
- Laboratorul de Electrochimie din cadrul ICECHIM Bucureşti.
- Secţia de Electrochimie ICECHIM din Timişoara

INCEMC Timişoara este coordonat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România (MEdC) prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

Domenii de activitate:
Coduri CAEN conform Ordinului INS nr.  337 / 20.04.2007

Activitatea principală:
CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Activităţi secundare:

CAEN 2441 - Producţia metalelor preţioase;
CAEN 2445 - Producţia altor metale neferoase;
CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
CAEN 3811- Colectarea deşeurilor nepericuloase;
CAEN 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase;
CAEN 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
CAEN 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
CAEN 3831- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
CAEN 5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
CAEN 5812- Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
CAEN 5819 – Alte activităţi de editare;
CAEN 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
CAEN 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
CAEN 7211- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
CAEN 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
CAEN 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
CAEN 8541- Învăţământ superior non-universitar ;
CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar ;
CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
CAEN 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;