DEPARTAMENT
ELECTROCHIMIE APLICATĂ
DEPARTAMENT
FIZICĂ APLICATĂ
DEPARTAMENT
ANALIZĂ ŞI CARACTERIZARE
LABORATOR ELECTROCHIMIE
PATLAB BUCUREŞTI

LABORATOARE

Laborator Electrochimie şi Tehnologii Electrochimice
Laborator Tehnologii de Protecţia Mediului
Laborator Energii Regenerabile
Laborator Bioelectrochimie
Laborator Teoria Corpului Solid
Laborator Sinteze Nanomateriale
Laborator Sinteze Materiale Cristaline
Laborator Sinteze Nanocompozite şi Filme Subţiri
Laborator Cromatografie
Laborator Analize Electrochimice
Laborator Spectroscopie de Absorbţie Atomică
Laborator Coroziune
Laborator Spectroscopie Fotonică
Laborator Spectrometrie de Masă
Laborator Microscopie Optică şi Electronică
Laborator Difracţie de Raze X
Laborator de Electrochimie PATLAB Bucureşti