Preşedinte:  
Nicolae Mirica - Director General INCEMC Timişoara
   
Membrii:  
Ionel Balcu - Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCEMC Timişoara
Laura Marin - Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării – ANCSI
Ioan Căprariu - Reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Casa Judeţeană de Pensii, Timiş
Camelia Amza - Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Timiş
Ionel Ciucanu - Specialist, reprezentant Universitatea de Vest Timişoara
Teodor Todincă - Specialist, reprezentant Universitatea Politehnica Timişoara