1. Nicolae Bonciocat - Alternativa Fredholm în electrochimie, 2000

2. Nicolae Bonciocat - Electrochimie şi Aplicaţii, Dacia Euro.-Nov. Timişoara, 1996, 384

3. Nicolae Bonciocat , Marian iuliu-Ovidiu - Metoda impedantei Faraday si variantele sale, Presa Universitara Clujeana


4. Marius Craciunescu - Micro si nanoingineria aliajelor cu memorie a formei, Ed. Politehnica

5. Aure Iovi, Corina Iovi - Chimia şi Tehnologia fosfaţilor tehnici, Ed.Politehnica

6. Aurel Iovi, Corina Iovi, Negrea Petru - Chimia şi tehnologia îngrăsămintelor complexe,

7. Marius Constantin Mirica, Mircea Preda, Nicolae Mirica - Reactoare electrochimice cu densitati de curent asimetrice: calculul electrodului de suprafata mare, Editura Mirton, Timişoara, 2005, ISBN 973-661-619-3.

8. Marius Constantin Mirica, Mircea Preda, Nicolae Mirica - Teoria reactoarelor electrochimice cu densitati de curent asimetrice, Editura Mirton, Timişoara, 2006, ISBN(10)973-661-939-7, (13)978-973-661-939-7.

9. Nicolae Mirica, Ana Dragoş, M.C.Mirica, Mirela Iorga, Corina Macarie - Metode electrochimice de recuperare a ionilor metalici din soluţii, ed.MIRTON-Timişoara, 2007, ISBN (10) 973-661-903-6 ; (13) 978-973-661-903-8.

10. Nicolae Mirica, M.C.Mirica, Mirela Iorga, Ana Dragoş, Ionel Balcu, Iuliana Popa - Clorinarea apei potabile, Ed.MIRTON-Timişoara, 2009, ISBN 978-973-52-0665-9

11. Adrian Pugna, Grozescu Ioan, Pasca Teodor - Managementul organizatiilor si oportunitatii manageriale semnificative in contextul integrarii in U.E. si al globalizarii, Ed. Solness, 2006

12. Adrian Pugna, Ioan Grozescu - Proiectarea Robusta Taguchi, Ed. Eurobit Timisoara 2008

13. Mircea Şelariu - Supermatematica Fundamente, Ed. Politehnica-2007

14. Rodica Pode , Iovi Aurel - Tehnologii ecologice - Tehnologii de valorificare a deseurilor anorganice, Editura Politehnica

15. Petca Gh., Mirica N., Pode Rodica, Tehnologie chimică anorganică, Partea I. Tehnologii recuperative de purificare a gazelor naturale şi reziduale cu compuşi ai sulfului, Timişoara, Editura Politehnicii, 1993, Timişoara.

16. Mircea Selariu, Supermatematica. Fundamente. Vol. 1, 2, Editura Politehnica 2007