CEEX M3 Nr. 163 / 2006, Program CORINT

Denumirea proiectului:

CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A COMUNITĂȚII ȘTIINȚIFICE PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ÎN PROGRAMELE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE DE CERCETARE

 

Director proiect: CS III Dr.Ing. Ionel BALCU

 

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖INCEMC- Timișoara

Partener 1: Universitatea „POLITEHNICA” din Timișoara

 

Arii tematice:

8.2 - Combinarea obiectivelor economice, sociale și de dezvoltare durabilă în perspectiva europeană

8.7 - Activități de prognoză privind problemele majore ale științei, tehnologiei și problemelor socio-economice

8.1 - Creșterea economică, locuri de muncă și competitivitatea într-o societate bazată pe cunoaștere

 

Durata proiectului: 23 LUNI --- AUGUST 2006 – IUNIE 2008

 

Bugetul proiectului : 2.000.000 RON

Finanțare bugetară : 2.000.000 RON

Cofinanțare: 0

 

Obiectiv specific al proiectului :

Tema propusă Creșterea vizibilității internaționale a comunității ștințifice prin dezvoltarea de parteneriate în programele europene și internaționale de cercetare se încadrează cu succes și în obiectivele:

·         Activități de prognoză privind problemele majore ale științei, tehnologiei și problemelor socio-economice cum ar fi tendințele demografice și globalizarea cunoașterii, evoluția sistemelor de cercetare, ca și dezvoltările viitoare în și între domeniile majore de cercetare și disciplinele științifice;

·         Cresterea economică, locuri de muncă și competitivitatea într-o societate bazată pe cunoaștere, dezvoltarea și integrarea cercetării la nivel național și internațional;

În cadrul acestui proiect colectivul propune :

Rezumatul propunerii:

În cadrul acestui proiect se vor organiza manifestări științifice naționale și internaționale, mese rotunde din domeniile:electrochimie, chimie organică,chimie-fizică,inginerie chimică, nanotehnologii, protecția mediului. În cadrul primei etape vor fi  prezentate lucrări științifice, inovații și proiecte ale participanților la simpozionul organizat cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensat㠖 INCEMC -  Timișoara.

Partenerul în acest proiect este Universitatea Politehnica din Timișoara. Universitatea "Politehnica" din Timisoara, este una dintre cele mai mari si binecunoscute universitati tehnice din Europa Centrala si de Est. UPT a fost infiintata in 1920, avand constant o traditie si reputatie binemeritata. Valoarea universitatii este demonstrata prin programele academice, cercetarea multidisciplinara, suportul acordat studentilor, prin rata ridicata de angajare a absolventilor si de baza materiala.

Prin personalitățile implicate de la Facultatea de Chimie Industrială și Protecția Mediului din cadrul UPT, prin acordurile internaționale încheiate cu peste 60 de universități din întreaga lume, se va realiza în primul rând puntea de legatura între învățământul superior și institutele de cercetare.

Prin manifestările științifice organizate la care vor participa reprezentanți din diverse domenii ale comunității științifice, vor fi abordate numeroase probleme și priorități ce vor constitui precursori ai  unor noi contracte și colaborări, precum și o cale optimă de cunoaștere a domeniului de activitate al participanților.

Tema propusă va contribui la creșterea vizibilității internaționale a comunității științifice românești precum și la creșterea gradului de corelare și integrare în programele europene de cercetare.

Proiectul urmărește de asemenea sporirea coerenței dintre proiectele UE existente (FP6) și viitoare (FP7) având ca rezultat final schimbări radicale precum și o dezvoltare durabilă.

Principalul obiectiv al proiectului este de a crea o strategie de cercetare care, va constitui baza pentru:

-          identificarea necesităților

-          sporirea priorităților

-          promovarea educației interdisciplinare,

-          promovarea transferului  tehnologic și a  inovării;

-          protejarea resurselor;

-          considerații sociale în cercetare și dezvoltare, cooperare și inițiativa la nivel internațional.

Această strategie este necesară  alinierii centrelor și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din Romania la nivelul celor internaționale. Baza logistică a celor doi parteneri (INCEMC Timișoara și UPT), achiziționată din proiecte PNCDI anterioare și surse proprii (rețea  de calculatoare Pentium 4 cu Windows XP Professional, acces la Internet, sisteme audio-video, etc.), asigură o bună derulare a proiectului și atingerea obiectivelor propuse. In spațiile de care dispun cele două instituții se pot crea condiții deosebite pentru o desfășurare optimă a meselor rotunde și a conferințelor propuse. Spațiul ce se va inaugura în data de 31 mai 2006 de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și Parcului Științific și Tehnologic „TIM SCIENCE PARK”, (al cărui membru fondator este INCEMC Timișoara), amenajat la standarde europene, va fi pus la dispoziție pentru derularea în bune condițiuni ale activităților propuse.

Lucrările prezentate în cadrul activităților științifice vor fi publicate în rezumat în broșura manifestării, și in extenso în volumele Buletinului Științific al UPT, revistă de specialitate categoria B. În același timp, titlurile și rezumatele lucrărilor, alături de programul detaliat al manifestărilor și alte informații utile vor fi publicate pe pagina web, special creată pentru evenimentele propuse. Mesele rotunde se vor concretiza prin acorduri ferme de colaborare publicate pe portalul manifestării în vederea atragerii de noi parteneri pentru înființarea unor noi platforme tehnologice.

 

Planul de realizare:

Anul

Etape /Activități/ Parteneri

Termene

Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor

2006

ETAPA I.

Organizarea simpozionului aniversar "INCEMC - 10 ani de existență"

14.12.2006

O.I.1. Stabilirea organigramei

A.1. Stabilirea comitetului de organizare

CO + P1

14.12.2006

Comitet  organizare /

Proces verbal

A.2. Stabilirea comitetului științific

CO + P1

14.12.2006

Comitet științific /

Proces verbal

A.3. Stabilirea comitetului executiv

CO + P1

14.12.2006

Comitet executive /

Proces verbal

A.4. Stabilirea termenelor limită

CO + P1

14.12.2006

Calendar manifestare /

Calendar manifestare

O.I.2. Prezentare si diseminare eveniment

A.5. Realizarea unui portal care să găzduiască informații despre conferință

CO + P1

14.12.2006

Portal Conferinta /

Pagina WEB conferinta

A.6. Conceperea și realizarea materialelor suport

CO + P1

14.12.2006

Materiale suport /

Materiale suport

A.7. Identificarea potențialilor participanți

CO + P1

14.12.2006

Identificare participanti /

Identificare participanti

A.8. Contactarea și informarea comunității științifice naționale și internaționale - circulara I

CO + P1

14.12.2006

Informare publica /

Circulara I

A.9. Diseminare eveniment

CO + P1

14.12.2006

Diseminare  /

Materiale suport

O.I.3. Achiziții

A.10. Achiziții consumabile

CO

14.12.2006

Achiziție consumabile /

Raport achiziție

A.11. Achiziții echipamente tehnice

CO

14.12.2006

Achiziție echipamente /

Raport achiziție

O.I.4. Centralizarea și selectarea participanților

A.12. Întocmirea bazei de date cu rezumatele primite de la potențialii participanți

CO + P1

14.12.2006

Baza de date /

Baza de date

A.13. Selectarea rezumatelor de către comitetul științific al manifestării

CO + P1

14.12.2006

Baza de date  /  Baza de date

A.14. Trimiterea notificărilor de acceptare CO + P1

14.12.2006

Acceptare participare /

Notificari

ETAPA II.

Desfășurarea simpozionului aniversar

30.04.2007

O.II.1. Pregătirea materialelor științifice și informative

A.15. Primirea textului integral al lucrărilor de la participanții selectați

CO + P1

30.04.2007

Baza de date /

Baza de date

A.16. Conceperea programului detaliat (pe secțiuni) al simpozionului

CO + P1

30.04.2007

Programul manifestarii /

Programul manifestarii

A.17. Tipărirea broșurii și a circularei II

CO + P1

30.04.2007

Brosura /

Circulara II

A.18. Trimiterea circularei II

CO + P1

30.04.2007

Informare participanți /

Circulara II

A.19. Tipărirea lucrărilor in extenso în Buletinul Științific al UPT

CO + P1

30.04.2007

Volum simpozion /

Volum simpozion

OII.2. Desfășurarea simpozionului

A.20. Susținerea conferințelor

CO + P1

30.04.2007

Sesiune conferinte /

Conferinte

A.21. Prezentarea posterelor

CO + P1

30.04.2007

Sesiune postere /

Postere

A.22. Mese rotunde pe tema: "Dezvoltarea rețelelor de cercetare-dezvoltare la nivel european in ariile tematice respective"

CO + P1

30.04.2007

Acord parteneriate /

Acord parteneriate

A.23. Incheiere acorduri de parteneriat

CO + P1

30.04.2007

Acord parteneriate /

Acord parteneriate

A.24. Cocktail

CO + P1

30.04.2007

Dialoguri /

Dialoguri

O.II.3. Raport intermediar

A.25. Intocmire raport intermediar

CO + P1

30.04.2007

Raport intermediary /

Raport intermediar

2007

ETAPA III. Organizarea unor mese rotunde și a unui simpozion internațional „Conferința internațională de Chimie, Fizică și Inginerie Chimic㔠                                                                                          20.09.2007

O.III.1. Stabilirea organigramei

A.26. Stabilirea comitetului de organizare

CO + P1

20.09.2007

Comitet  organizare /

Proces verbal

A.27. Stabilirea comitetului științific

CO + P1

20.09.2007

Comitet științific /

Proces verbal

A.28. Stabilirea comitetului executive

CO + P1

20.09.2007

Comitet executive /

Proces verbal

A.29. Stabilirea termenelor limită

CO + P1

20.09.2007

Calendar manifestare /

Calendar manifestare

O.III.2. Prezentare si diseminare eveniment

A.30. Realizarea unui portal care să găzduiască informații despre conferință

CO + P1

20.09.2007

Portal Conferinta /

Pagina WEB conferinta

A.31. Conceperea și realizarea materialelor suport

CO + P1

20.09.2007

Materiale suport /

Materiale suport

A.32. Identificarea potențialilor participanți

CO + P1

20.09.2007

Identificare participanti /

Identificare participanti

A.33. Contactarea și informarea comunității științifice naționale și internaționale - circulara I

CO + P1

20.09.2007

Informare publica /

Circulara I

A.34. Diseminare eveniment

CO + P1

20.09.2007

Diseminare  /

Materiale suport

O.III.3. Achiziții

A.35. Achiziții consumabile

P1

20.09.2007

Achiziție consumabile /

Raport achiziție

A.36. Achiziții echipamente tehnice                        P1

20.09.2007

Achiziție echipamente /

Raport achiziție

O.III.4. Centralizarea și selectarea participanților

A.37. Întocmirea bazei de date cu rezumatele primite de la potențialii participanți

CO + P1

20.09.2007

Baza de date /

Baza de date

A.38. Selectarea rezumatelor de către comitetul științific al manifestării

CO + P1

20.09.2007

Baza de date /

Baza de date

A.39. Trimiterea notificărilor de acceptare       CO + P1

20.09.2007

Acceptare participare /

Notificari

2008

 

ETAPA IV. Raportare Finală

                                                                                     30.06.2008

O.IV.1. Pregătirea materialelor științifice și informative

   

A.40. Primirea textului integral al lucrărilor de la participanții selectați

CO + P1

25.04.2008

Baza de date /

Baza de date

A.41. Conceperea programului detaliat (pe secțiuni) al simpozionului

CO + P1

25.04.2008

Programul manifestarii /

Programul manifestarii

A.42. Tipărirea unei broșuri și a circularei II             CO + P1

25.04.2008

Brosura /

Circulara II

A.43. Tipărirea lucrărilor in extenso în Buletinul Științific al UPT          CO + P1

25.04.2008

Informare participanți /

Circulara II

A.44. Trimiterea circularei II

CO + P1

25.04.2008

Volum simpozion /

Volum simpozion

O.IV.2. Desfășurarea simpozionului

   

A.45. Susținerea conferințelor

CO + P1

30.05.2008

Sesiune conferinte

/

Conferinte

A.46. Prezentarea posterelor CO + P1

30.05.2008

Sesiune postere /

Postere

A.47. Mese rotunde pe tema: "Dezvoltarea rețelelor de cercetare-dezvoltare la nivel european in ariile tematice respective"

CO + P1

30.05.2008

Acord parteneriate

/

Acord parteneriate

A.48. Incheiere acorduri de parteneriat

CO + P1

30.05.2008

Acord parteneriate

/

Acord parteneriate

A.49. Cocktail

CO + P1

30.05.2008

Dialoguri /

Dialoguri

A.50. Activități socio-culturale

CO + P1

30.05.2008

Dialoguri /

Dialoguri

O.IV.3. Raportul final

A.51. Întocmire raport final

CO + P1

30.06.2008

Raport final /

Raport final