Cod proiect - PN-III-P2-2.1-PED-2019-2350

Nr contractului - 322PED

Titlul proiectului - Proiectarea unui metanizator de dioxid de carbon pentru dezvoltarea sustenabila a sistemelor energetice cu amprenta redusa de carbon

Acronimul proiectului - CO2toCH4

Instituțiilor implicate –

CO -  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC TIMISOARA

P1 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Abstract - Proiectul urmărește proiectarea unui metanizator pentru dezvoltarea sustenabilă a sistemelor energetice cu amprentă redusă de carbon. Modelul experimental va fi testat și validat prin proceduri specifice. În plus, vor fi investigate perspective inovative de integrare a sa spre depoluarea centralelor clasice. Prin urmare, propunerea se încadrează în obiectivele domeniului Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, subdomeniul Tehnologii de depoluare. Realizarea tranziției sectorului energetic către un segment de producție cu emisii reduse de CO2 este o problemă extrem de complexă. Dat fiind contextul ecologic tot mai restrictiv și incertitudinea crescută ce caracterizează producția de energie, propunerea abordează proiectarea și validarea unei instalații de metanizare ce poate fi cuplată cu un grup diesel, într-un context cuprinzător și inovativ în sistemele energetice hibride. Dezvoltarea durabilă este studiată la nivel mondial, factorii de decizie și cei legislativi conducând către niveluri crescute de securitate energetică și atenuarea schimbărilor climatice, în principal prin măsuri care prevăd integrarea SRE, implementarea instalațiilor de depoluare și sporirea eficienței. Scenariile energetice cu emisii reduse de CO2 sunt analizate intensiv, incluzând în general instalații de decarbonizare. Utilizarea CO2, deocamdată puțin utilizată, scade necesitatea stocării sale (din varianta CCS). Astfel, metanizarea CO2 reprezintă o alternativă mai bună pentru reducerea emisiilor dăunătoare și soluționarea problemelor economice și de securitate legate de stocarea CO2 din CCS. În plus, proiectul propune o abordare inovativă în domeniul tehnologiilor de decarbonizare, atât la nivel național cât și internațional, fiind deci necesare investigații și demonstrații suplimentare. Scopul proiectului se încadrează într-o direcție de dezvoltare sustenabilă pluri-perspectivă, rezultatele sale contribuind la îmbunătățirea cadrului energetic curent.  

Obiectivul proiectului - Proiectul urmărește proiectarea unui metanizator pentru decarbonizarea gazelor de ardere de la evacuarea unui grup diesel utilizat ca sursă de alimentare de rezervă într-o rețea bazată pe SRE. Astfel, selectarea catalizatorului, stabilirea condițiilor de reacție și validarea experimentală a metanizatorului proiectat reprezintă obiectivele principale ale proiectului CO2toCH4.  În particular, instalația de metanizare cuprinde un reactor în interiorul căruia amestecul de reacție (care include ca principală sursă de CO2 fluxul de gaze de la evacuarea grupului diesel) este transformat în gaz natural sintetic prin intermediul unei reacții catalitice. Mai departe, în funcție de tipul de stocare utilizat, acest gaz are numeroase aplicații în sectorul energetic, industrial sau de transporturi.

Rezultatele estimate - Pe parcursul implementării proiectului CO2toCH4, un model conceptual și un model demonstrativ vor fi proiectate pentru analiza și optimizarea modelului demonstrativ final, care este reprezentat de instalația experimentală de metanizare. Mai multe rapoarte de testare vor fi elaborate pe baza rezultatelor simulate și experimentale. În plus, diseminarea rezultatelor proiectului CO2toCH4 la nivel internațional va fi asigurată prin publicarea de articole științifice (proiectul își propune 14 articole prezentate la conferințe de specialitate și 5 articole publicate în jurnale din zonele Q1 și Q2), sporind prestigiul cercetării românești.